Мога да плащам десятък
назад напред


деца

Мога да плащам десятък

Да плащаме десятък означава да даваме 10 процента от спечеленото на Господ. Представете си три деца, които свършват различна работа. Предположете, че едното спечелва 1 лев, второто – 2, а третото – 3 лева. Напишете колко следва да бъде десятъкът на всяко дете.

Допълнителен въпрос: Кой от тези плащащи десятък деца ще получи най-много благословии? (Съвет: Вижте последния абзац от посланието на президент Айринг).