Tabula ohipa
    Footnotes

    Liahona, Eperera 2011

    I ni‘a i te tapo‘i

    Ia vai te Hau i roto ia Outou, na Walter Rane, na roto i te maitai o te Church History Museum.

    A hi‘o na e ti‘a anei ia outou ia ite i te Liahona i hunahia i roto i teie papa‘iraa. Tapa‘o Faaite: te hoê Tamahine Hui Arii nehenehe