Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2011. gada aprīlis

    Uz vāka

    Viņiem kalpoja eņģeļi, Valters Reins, ar laipnu atļauju no Baznīcas vēstures muzeja.

    Vai tu vari šajā izdevumā sameklēt apslēptu Liahonu? Mājiens: skaista princese.