Търсене на доброто
назад напред


Послание на Първото Президентство, март 2011 г.

Търсене на доброто

Докато търсели нов дом, една млада двойка светии от последните дни разговаряла с потенциалните си съседи за квартала и училищата в района.

Една жена, с която говорили, се изказала за училището, което посещавали нейните деца: “Това е най-невероятното място! Директорът е прекрасен и добър човек, учителите са добре квалифицирани, мили и приятелски настроени. Много съм доволна, че нашите деца могат да посещават това прекрасно училище. Ще ви хареса тук!”

Друга жена споделила за училището на нейните деца: “Това е ужасно място. Директорът е погълнат от себе си, учителите не са квалифицирани, груби и недружелюбни. Ако можех да си позволя да се преместя от този район, бих го направила на мига!”

Интересното нещо, е че и двете жени говорили за един и същи директор, същите учители и същото училище.

Забелязвали ли сте някога, че хората обикновено намират, това което търсят? Вгледайте се внимателно и ще можете да откриете както добри, така и лоши неща за почти всеки и всичко. Хората са правили същото с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни от началото. Онези, които търсят доброто, ще намерят добри и състрадателни хора -- хора, които обичат Господ и желаят да Му служат и да благославят живота на техните ближни. Но също така е вярно, че онези, които търсят лошото, със сигурност ще намерят неща, които не са идеални.

За съжаление, понякога това се случва дори в Църквата. Няма ограничения за креативността, изобретателността и упоритостта на онези, които търсят причини за критики. Те изглежда не могат да изоставят недоволството си. Те клюкарстват и намират грешки в другите. Те не забравят лошите си чувства в продължение на десетилетия, използват всяка възможност да охулят и унижат другите. Това не се харесва на Господ, “защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо” (Яковово 3:16).

Президент Джордж К. Канън (1827–1901) познавал добре президент Бригъм Йънг (1801–1877), работел с редом с него в продължение на много години, като член на Кворума на Дванадесетте Апостоли и като негов съветник в Първото Президентство. След смъртта на президент Йънг президент Канън написал в дневника си: “Аз никога не съм критикувал или намирал грешки в поведението (на Бригъм Йънг), неговите съвети или учения, по което и да е време в сърцето си, а още повече в моите думи и действия. Сега за мен това е удоволствие. Мисълта, която винаги ми минаваше, беше: Ако критикувам или намирам грешки или съдя брат Бригъм, колко далеч бих стигнал, ако започна, къде ли щях да спра? Не дръзвах да се доверя на себе си. Знам, че вероотстъпничеството често е резултат от поддаването на духа на критикуването и търсенето на грешки. Други, които са по-силни, по-мъдри и с повече опит от мен, могат да направят много неща и да избегнат злите последици, които аз не смея да извърша.”1

Изключително важният съвет на президент Канън е нещо, което ние, членовете на Църквата, трябва внимателно да обмислим. Словото Божие увещава последователите на Христа да бъдат “чист(и), … миролюбив(и), кротк(и), умолим(и), пълн(и) с милост и добри плодове, примирителн(и), нелицемерн(и).” За онези, които търсят мир, “плодът на правдата се сее с мир от миротворците” (Яковово 3:17, 18).

Ние имаме избор. Можем да търсим лошите страни в другите. Или можем да приемем нещата каквито са и да се стремим да проявим към другите разбиране, справедливост и прошка, които толкова отчаяно желаем за себе си. Това е нашият избор, тъй като каквото търсим, това със сигурност и ще намерим.

Бележка

  1. Джордж К. Канън, 17 ян. 1878 г.; правопис осъвременен.

Преподаване от това послание

“Вие може и да чувствате, че ви липсва разбирането на дадени принципи, които се подготвяте да преподавате,” пише в Преподаването – няма по-велико призование (1999 г., стр. 19). “Въпреки това, когато с молитва ги изучавате, стараете се да живеете според тях, подготвяте се да ги преподавате и после ги споделяте с другите, вашето собствено свидетелство ще бъде усилено и задълбочено.”

Като търсите доброто в живота и в другите този месец, ще бъдете по-добре подготвени да преподавате това послание и да свидетелствате за неговата истина.