2010 г.
Мисионерска коледа
декември 2010


Младежи

Мисионерска коледа

По време на втората Коледа като пълновременна мисионерка, моята колежка и аз посещавахме наскоро кръстена сестра и нейното семейство. След прекрасната коледна вечеря споделихме с тях коледното послание.

Помолихме семейството да направят рисунки на нещата, които им напомнят за празниците, като звезди, подаръци, сцени от раждането на Христос и коледни елхи. После им прочетохме няколко стиха, вкл. 2 Нефи 19:6: “Защото дете ни се роди, Син ни е даден; и господството ще бъде на раменете Му, и името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщий, Отец Вечен, Княз на Мира.” Ние изпяхме “Once in Royal David’s City” (Hymns, no. 205), гледахме филм за раждането на Христос, и дадохме свидетелство за Исус Христос.

Прекарахме Коледа при обикновени условия, далеч от семействата ни и обичайните коледни празненства, но като дадохме свидетелството си за Спасителя, аз усетих по-дълбока любов и уважение към Него и Неговото раждане, отколкото съм усещала преди това. Осъзнах, че това ще бъде последната коледа по време на пълновременна мисионерска служба за моя Небесен Отец, но разбрах, че Неговия Дух може да ми свидетелства за Неговия Син, където и да се намирам.