2010
Turinys


Turinys

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai šventyklą laiko Viešpaties namais – švenčiausia vieta žemėje. Šiame leidinyje rasite naudingos informacijos apie šventyklų paskirtį ir svarbą bei apie amžiną ten atliekamų apeigų reikšmę.

Šį leidinį taip pat galima rasti internete adresu temples.lds.org.

Kopenhagos šventykla Danijoje. Pašventinta 2004 m. gegužės 23 d.

Adelaidės šventykla Australijoje. Pašventinta 2000 m. birželio 15 d.

Priekinis viršelis: Solt Leiko šventykla. Pašventinta 1893 m. balandžio 6 d.

Galinis viršelis: Portlendo šventykla Oregone. Pašventinta 1989 m. rugpjūčio 19 d.