2010
Hãy Cất Lên Tiếng Hát Tuyệt Vời Nhất của Mình
tháng Sáu năm 2010


Trẻ em

Hãy Cất Lên Tiếng Hát Tuyệt Vời Nhất của Mình

Chủ Tịch Monson kể chuyệt về ba con chim hoàng yến của Chị McKee. Hai con màu vàng khắp thân thể. Chúng trông thật toàn hảo! Con thứ ba trông không toàn hảo vì nó có những đốm xám trên đôi cánh của nó. Nhưng Chị McKee thích nó vì tiếng hót của nó thật tuyệt vời.

Một số người cảm thấy rằng họ không xinh đẹp hoặc thông minh như những người khác. Nhưng mỗi người đều quý báu đối với Chúa. Chúng ta có thể trung tín và can đảm cùng sử dụng tài năng của mình để phục vụ những người khác. Rồi chúng ta cũng giống như con chim hoàng yến với đốm xám trên đôi cánh của nó. Chúng ta không toàn hảo nhưng chúng ta cất tiếng hát bài ca tuyệt vời nhất của mình!

Hãy viết xuống ba cách các em có thể cất tiếng hát tuyệt vời nhất của mình dâng lên Chúa.

Em có thể cất tiếng hát tuyệt vời nhất của mình dâng lên Chúa bằng cách:

In