2010 г.
Вашата патриархална благословия
февруари 2010


младежи

Вашата патриархална благословия

Президент Монсън описва патриархалната благословия като “една лична Лиахона за вас, която да начертае вашия път и да ви води по него”. И така, какво е патриархалната благословия и как може тя да ви води в живота?

Какво е патриархална благословия?

Вашата благословия има две основни цели. Първо, тя ще обяви вашето потекло, т.е. към кое племе от дома Израилев принадлежите. Второ, тя ще съдържа информация, която да ви води. Най-вероятно вашата благословия ще съдържа обещания, съвети и предупреждения.

На каква възраст трябва да бъда, за да получа моята благословия?

Няма определена възраст, но вие следва да сте достатъчно възрастни, за да можете да оцените святата същност на благословията. Много членове започват да мислят за получаване на патриархална благословия от ранна тийнейджърска възраст.

Как да получа своята патриархална благословия?

Първо говорете с вашия епископ или президент на кол. Ако сте готови и достойни, вие ще получите препоръка. След това можете да си уговорите време с патриарха на вашата област.

Какво да правя с моята благословия?

Дръжте я на сигурно място и я четете често. Помнете, вашата благословия е свещена и лична. Можете да я споделите с членовете на вашето семейство, но не и публично да разкривате съдържанието й. Също така всички благословии, споменати във вашата патриархална благословия, се основават на вашата вярност и се дават в определения от Господ момент.