Liahona, Oktubre 2009
  Footnotes

  Liahona, Oktubre 2009

  Tingnan kung mahahanap mo ang Fijian CTR ring na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalatHarapan: Paglalarawan ni Matthew Reier. Likuran: Mural sa Los Angeles California Temple; larawan ng mga pintuan ng Panama City Panama Temple na kuha ni Matthew Reier; hindi maaaring kopyahin ang mga larawan.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Craig Stapley.