Liahona, Atopa 2009
  Footnotes

  Liahona, Atopa 2009

  A hi‘o mai te mea e nehenehe ta oe e ite i te tape‘a rima CLB Cebuano tei hunahia i roto i teie nei ve‘a. A ma‘iti i te api ti‘a!

  I ni‘a i te tapo‘iApi matamua: Hoho‘a na Matthew Reier. Api hopea: te patu hoho‘a i roto i te hiero no Los Angeles California; hoho‘a no te mau opani no te hiero no Panama i te oire no Panama na matthew Reier; eiaha te mau hoho‘a ia tapitihia.

  Te Tapo‘i no te hoa

  Faahoho‘araa na Craig Stapley.