Liahona, Hunyo 2009
  Footnotes

  Liahona, Hunyo 2009

  Tingnan kung mahahanap mo ang Norwegian na singsing na CTR na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Harap: Paglalarawan ni Jerry Garns. Likod: Larawan ng paru-paro © Photospin; background © Nova Development.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Dilleen Marsh.