Liahona, Abril 2009
  Footnotes

  Liahona, Abril 2009

  Tingnan kung mahahanap mo ang Cebuano CTR ring na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Harap: Si Cristo sa Emaus, ni Walter Rane. Likod: Larawang kuha ni John Luke.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Jim Madsen.