Liahona, Eperera 2009
  Footnotes

  Liahona, Eperera 2009

  A hi‘o mai te mea e nehenehe ta oe e ite i te tape‘a rima CLB Cebuano tei hunahia i roto i teie nei ve‘a. A ma‘iti i te api ti‘a !

  I ni‘a i te tapo‘i

  I mua : Te Mesia i Emmausa, na Walter Rane. I muri : Hoho‘a na John Luke.

  Te tapo‘i no te Hoa

  Faahoho‘araa na Jim Madsen