Liahona, Marso 2009
  Footnotes

  Liahona, Marso 2009

  Tingnan mo kung mahahanap mo ang Danish CTR ring na nakatago sa isyung ito. Piliin ang tamang pahina!

  Sa pabalat

  Harapan: Ipininta ni Dan Burr. Likuran: Mga larawang kuha nina John Luke at Welden C. Andersen.

  Pabalat ng Ang Kaibigan

  Paglalarawan ni Jennifer Tolman.