Tabula
  Footnotes

  Tabula

  MATI 2008

  BUKA 10 • NUMERA 1

  MANAVA I TEIE NEI VE‘A TAA Ê

  Ia tai‘o ana‘e outou i te mau aamu i roto i te mau papa‘iraa mo‘a no ni‘a i To’na oraraa e te taviniraa, e ite outou e nahea to Iesu faaiteraa i te here. Ua faaora Oia e ua haamaitai. Aita Oia i tau‘a i te paruparu taata no te hi‘o i te aau – te horo‘araa i te ti‘aturiraa, te faaoraraa, te faaoreraa hara na roto i Ta’na taviniraa, Ta’na mau haapiiraa e Ta’na tusia taraehara rahi.

  Te ora nei taua iho Faaora ra, te Tamaiti a te Atua. Ua ite Oia i to tatou mau aau e te here nei Oia ia tatou. E aroha To’na ia tatou e te hinaaro nei Oia i te haamaitai ia tatou. Tera ïa te parau poro‘i no teie nei ve‘a. E ite ïa outou i roto i te mau parau a te mau peropheta e te mau aposetolo ora, te haapiiraa e o vai te Mesia e te mea Ta’na i horo‘a mai no tatou. E ite ïa outou i te reira i roto i te mau iteraa papû o te mau taata riirii tei ite i to ratou oraraa i te haamaitai-raa-hia na roto i to ratou fariiraa i te aniraa a te Mesia ia haere mai Ia’na ra, ia haapii mai no ni‘a Ia’na e ia pee Ia’na.

  Te ani nei matou ia outou ia tai‘o i teie nei mau parau poro‘i na roto i te pure, ia haamau te reira i roto i to outou mau aau e ia faaite atu te reira ia vetahi ê.

  — Te feia papa‘i ve‘a

  TE FAAOHIPARAA I TEIE VE‘A

  Te taaraa i te mau I‘oa o Iesu Mesia. Na roto i te mau papa‘iraa mo‘a, ua itehia o Iesu na roto i te mau i‘oa e rave rahi. Ua tuatapapahia te tahi o teie mau i‘oa i roto i teie nei ve‘a. Nahea to outou iteraa i To’na ra here na roto i to outou iteraa i To’na mau i‘oa e te taaraa i te auraa o te i‘oa tata‘itahi i roto i to outou iho oraraa ?

  Te faaite papûraa no ni‘a i te Faaora. I muri a‘e i te tai‘oraa i « Te riroraa ei ite no te Mesia » (api 58], a hi‘o na i te tahi mau rave‘a e nehenehe – e ti‘a – ia outou ia rave no te ti‘a ei ite No’na. Nahea teie nei mau faaiteraa e haapuai ai i to outou faaroo ?

  Te haapiiraa e te haapiiraa mai i te Evanelia. Ua faaineine te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te mau Mahana Hopea nei i te mau rave‘a e rave rahi no te haapii i te evanelia i roto i te mau utuafare e i roto i te Ekalesia. No te tahi atu â haamaramaramaraa, a haere atu i ni‘a i te www.ldscatalog.com aore râ i ta outou iho fare hooraa buka.

  No te tahi atu mau parau no ni‘a i te Faaora e no te tai‘o i te mau parau no roto mai i teie ve‘a i ni‘a i te itenati na roto i te mau reo a rave rahi, a haere i ni‘a i te www.lds.org.