2008
Turinys


Turinys

2008 KOVAS

10 TOMAS • 1 NUMERIS

SVEIKINAME ŠIO SPECIALAUS NUMERIO SKAITYTOJUS

Skaitydamas šventraščių pasakojimus apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir tarnystę, suvoki, koks Jis buvo didis meilės pavyzdys. Jis gydė ir laimino. Jis nekreipė dėmesio į žmogaus silpnybes, kad pamatytų širdies poreikius, – savo tarnavimu, mokymais ir didžiąja apmokančia auka nešė viltį, išgydymą ir atleidimą.

Tas Gelbėtojas, Dievo Sūnus, gyvena. Jis pažįsta mūsų širdis ir myli mus. Jis atjaučia ir nori palaiminti mus. Tokia yra šio žurnalo žinia. Tai rasite žodžiuose gyvųjų pranašų ir apaštalų, aiškinančių, kas Kristus yra ir ką Jis siūlo mums. Tai rasite ir paprastų žmonių liudijimuose, kurių gyvenimus palaimino tai, kad jie priėmė Kristaus kvietimą ateiti pas Jį, mokytis iš Jo ir sekti paskui Jį.

Kviečiame jus su malda tyrinėti šias žinias, priimti jas į širdį ir dalintis jomis su kitais.

Leidėjai

KAIP NAUDOTIS ŠIUO NUMERIU

Suprasti Jėzaus Kristaus titulus. Raštuose Jėzus vadinamas daugeliu vardų. Kai kurie iš jų aptariami šiame numeryje. Kaip Jo vardų pažinimas ir supratimas, ką kiekvienas jų reiškia jūsų gyvenime, padėjo jums suvokti Jo meilę?

Liudyti apie Gelbėtoją. Perskaitę straipsnį „Tapti Kristaus liudytoju“ (58 p.), apsvarstykite, kokiais būdais galite Jį liudyti. Kaip tokie liudijimai stiprina jūsų tikėjimą?

Mokyti ir mokytis evangelijos. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia teikia daug medžiagos evangelijos mokymui namuose ir bažnyčioje. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.ldscatalog.com arba savo vietiniame paskirstymo centre.