Saturs
  Footnotes

  Saturs

  2008. GADA MARTS

  SĒJUMS 10 • NUMURS 1

  IEVADS ŠIM ĪPAŠAJAM IZDEVUMAM

  Kad jūs lasāt Svētos Rakstus par Viņa dzīvi un kalpošanu, jūs atskārstat, cik lielā mērā Jēzus bija piemērs mīlestībai. Viņš dziedināja un svētīja. Viņš raudzījās pāri cilvēciskām vājībām, uzlūkojot sirdi—caur Savu kalpošanu, mācībām un veikto Grēku Izpirkšanu, sniedzot cerību, dziedināšanu un piedošanu.

  Tas pats Glābējs, Dieva Dēls, dzīvo. Viņš pazīst mūsu sirdis un mīl mūs. Viņš ir līdzcietīgs un vēlas mūs svētīt. Tas ir šī žurnāla vēstījums. Jūs to atradīsiet dzīvo praviešu un apustuļu vārdos, kuri māca to, kas ir Kristus un ko Viņš mums sniedz. Un jūs to atradīsit parastu cilvēku liecībās, kuru dzīves ir tikušas svētītas, viņiem pieņemot Kristus aicinājumu nākt pie Viņa, mācīties par Viņu un sekot Viņam.

  Mēs aicinām Jūs studēt šos vēstījumus ar lūgšanu, apdomāt savā sirdī un dalīties tajos ar citiem.

  —Redakcija

  ŠĪ NUMURA LIETOŠANA

  Jēzus Kristus titulu izprašana. Svētajos Rakstos Jēzus ir pazīstams ar daudziem vārdiem. Daži no tiem šajā numurā ir pārrunāti. Kā Jūs esat izjutuši Viņa mīlestību, zinot Viņa vārdus un izprotot, kāda katram no tiem ir nozīme Jūsu dzīvē?

  Liecināšana par Glābēju. Pēc raksta „Kļūšana par Kristus liecinieku“ (58. lpp.) izlasīšanas apdomājiet dažus veidus, kā Jūs varat stāvēt kā Viņa liecinieki. Kā šādas liecības var stiprināt Jūsu ticību?

  Evaņģēlija mācīšana un mācīšanās. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sniedz daudzas iespējas, lai evaņģēliju mācītu mājās un Baznīcā. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.ldscatalog.com vai savu vietējo materiālu sadales centru.