Titelblad
föregående nästa

Engelskt original godkänt:1/18
Godkänt för översättning: 1/18
Översättning av Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, Volume 1, The Standard of Truth, 1815–1846
English
PD60001624 180

De heliga

Berättelsen om Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna

VOLYM 1

SANNINGENS BANER

1815–1846

Utgiven av
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Salt Lake City, Utah