2024

2024. ápr.
Russell M. Nelson

Örvendezzünk a papsági kulcsok ajándékában!


2024. ápr.
Neil L. Andersen

Templomok: az Úr házai szerte a földön


2024. ápr.
Dallin H. Oaks

Szövetségek és felelősségek


2024. ápr.
Gerrit W. Gong

Minden dolog a mi javunkért


2024. ápr.
David A. Bednar

„Legyetek nyugodtak, és tudjátok, hogy én Isten vagyok”


2024. ápr.
Henry B. Eyring

A templomi szövetségeknek köszönhetően minden rendben lesz


2024. ápr.
Ulisses Soares

Jézus Krisztus általi szövetséges magabiztosság


2024. ápr.
J. Anette Dennis

„Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust”


2023

2023. okt.
Dale G. Renlund

Jézus Krisztus a kincs


2023. okt.
J. Kimo Esplin

A Szabadító gyógyító hatalma a tenger szigetein


2023. okt.
Russell M. Nelson

Gondolkodjatok celesztiálisan!


2023. ápr.
Russell M. Nelson

A válasz mindig Jézus Krisztus


2023. ápr.
Kevin R. Duncan

Az öröm hangja


2023. ápr.
Benjamín De Hoyos

A templomi és családtörténeti munka – egy és ugyanaz a munka


2023. ápr.
Dale G. Renlund

Szövetségek által hozzáférni Isten hatalmához


2022

2022. okt.
Russell M. Nelson

Összpontosítsunk a templomra!


2022. ápr.
Russell M. Nelson

Most van itt az ideje


2022. ápr.
Dallin H. Oaks

Az Atya tervét átható isteni szeretet


2022. ápr.
Jean B. Bingham

Az Istennel kötött szövetségek megerősítenek, védelmeznek, és örök dicsőségre készítenek fel minket


2021

2021. okt.
Russell M. Nelson

Szakítsatok időt az Úrra!


2021. okt.
Russell M. Nelson

A templom és a lelki alapotok


2021. ápr.
Russell M. Nelson

A Covid19 és a templomok


2021. ápr.
Alan R. Walker

Az igazság és a szeretet evangéliumi fénye


2021. ápr.
Henry B. Eyring

Oly gyönyörű a templom!


2020

2020. okt.
Russell M. Nelson

Az új normális


2020. okt.
Ronald A. Rasband

Az Úrnak ajánlva


2020. ápr.
Russell M. Nelson

Hittel menjetek előre!


2020. ápr.
L. Whitney Clayton

A legkiválóbb otthonok


2019

2019. okt.
Russell M. Nelson

Záróbeszéd


2019. okt.
Russell M. Nelson

Lelki kincsek


2019. okt.
Russell M. Nelson

Tanúk, ároni papsági kvórumok és Fiatal Nők osztályok


2019. ápr.
Russell M. Nelson

Záróbeszéd


2019. ápr.
David A. Bednar

Felkészülve minden szükséges dolog elnyerésére


2019. ápr.
Henry B. Eyring

Olyan otthon, ahol az Úr Lelke lakozik


2018

2018. okt.
Russell M. Nelson

Példás utolsó napi szentekké válni


2017

2017. okt.
O. Vincent Haleck

Az özvegy szíve


2017. okt.
David A. Bednar

„Igen nagy és becses ígéretek”


2017. ápr.
David A. Bednar

Elhíva a munkára


2016

2016. okt.
Bonnie L. Oscarson

Sion nőtestvérei, keljetek fel erővel!


2016. ápr.
Quentin L. Cook

Lásd magad a templomban!


2016. ápr.
Bonnie L. Oscarson

„Hiszed-e vagy sem?”


2016. ápr.
Thomas S. Monson

Választások


2016. ápr.
W. Christopher Waddell

A békesség mintája


2015

2015. ápr.
Boyd K. Packer

A boldogság terve


2015. ápr.
Thomas S. Monson

A templom áldásai


2014

2014. okt.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2014. okt.
Neill F. Marriott

Világosságotok megosztása


2014. okt.
Linda K. Burton

Oly módon felkészülve, amilyent még sohasem láttak


2014. okt.
Jean A. Stevens

Isten szövetséges leányai


2014. ápr.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2014. ápr.
Quentin L. Cook

Gyökerek és ágak


2014. ápr.
William R. Walker

Éljetek hűen a hithez!


2014. ápr.
Rosemary M. Wixom

A szövetségek betartása megvéd, felkészít és hatalommal ruház fel minket


2013

2013. okt.
Carole M. Stephens

Tudjuk-e, mivel rendelkezünk?


2013. ápr.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2013. ápr.
Quentin L. Cook

Személyes békesség: az igazlelkűség jutalma


2013. ápr.
Elaine S. Dalton

Ne mozduljatok el!


2012

2012. okt.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2012. okt.
Scott D. Whiting

Templomi normák


2012. okt.
Craig C. Christensen

Isten kimondhatatlan ajándéka


2012. ápr.
Elaine S. Dalton

Itt az idő: keljetek fel és ragyogjatok!


2011

2011. okt.
Julie B. Beck

Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban


2011. okt.
L. Tom Perry

„A teljes szeretet kiűzi a félelmet”


2011. okt.
Barbara Thompson

Ragaszkodj a szövetségekhez!


2011. okt.
Thomas S. Monson

Most, hogy újra találkozunk


2011. ápr.
Thomas S. Monson

A szent templom – jelzőtűz a világnak


2011. ápr.
Thomas S. Monson

Újra itt a konferencia!


2011. ápr.
Elaine S. Dalton

Az erény védelmezői


2010

2010. okt.
Gerrit W. Gong

Az örökkévalóság templomi tükrei: Tanúbizonyság a családról


2010. okt.
Thomas S. Monson

Újra összegyűltünk


2010. ápr.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2009

2009. okt.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2009. okt.
L. Tom Perry

The Past Way of Facing the Future


2009. ápr.
Thomas S. Monson

Üdvözlünk benneteket a konferencián!


2009. ápr.
Thomas S. Monson

Míg újra találkozunk


2009. ápr.
Richard G. Scott

Temple Worship: The Source of Strength and Power in Times of Need


2009. ápr.
Gary E. Stevenson

Sacred Homes, Sacred Temples


2009. ápr.
David A. Bednar

Honorably Hold a Name and Standing


2008

2008. okt.
Silvia H. Allred

Holy Temples, Sacred Covenants


2008. okt.
Russell M. Nelson

Celestial Marriage


2008. okt.
Elaine S. Dalton

A Return to Virtue