คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญทุกหัวข้อrepentance
พื้นหลัง

2021

เม.ย. 2564
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางเรา


เม.ย. 2564
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ข่าวสารต้อนรับ


2020

ต.ค. 2563
เบคกี้ เครเวน

เก็บการเปลี่ยนแปลง


ต.ค. 2563
แมทธิว เอส. ฮอลแลนด์

ของประทานอันเป็นที่สุดแห่งพระบุตร


ต.ค. 2563
สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

การเป็นเหมือนพระองค์


2019

ต.ค. 2562
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ความบริสุทธิ์และแผนแห่งความสุข


เม.ย. 2562
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

การกลับใจทำให้สะอาด


เม.ย. 2562
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น


เม.ย. 2562
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

บ้านที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่


2018

ต.ค. 2561
แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์

ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?


ต.ค. 2561
เดล จี. เรนลันด์

ท่านจงเลือกเสียในวันนี้


เม.ย. 2561
ดักลาส ดี. โฮล์มส์

สิ่งที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนพึงเข้าใจ


เม.ย. 2561
ลีนน์ จี. ร็อบบินส์

เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด


เม.ย. 2561
แลร์รีย์ วาย. วิลสัน

รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำทางเรา


เม.ย. 2561
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

มองดูชายคนนี้!


2017

ต.ค. 2560
แชรอน ยูแบงค์

เปิดไฟของท่าน


ต.ค. 2560
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

​อาหาร​ดำรง​ชีวิต​ซึ่ง​ลง‍มา​จาก​สวรรค์


ต.ค. 2560
สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน

การกลับใจเป็นเรื่องดีเสมอ


เม.ย. 2560
วาควิน อี. คอสตา

ถึงเพื่อนและผู้สนใจของศาสนจักร


เม.ย. 2560
แกรีย์ บี. เซบิน

ใจทรหดและทุ่มเทหมดทั้งใจ


เม.ย. 2560
จอย ดี. โจนส์

อนุชนที่ต้านบาป


2016

เม.ย. 2559
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

พรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน


เม.ย. 2559
เควนทิน แอล. คุก

มองเห็นตัวท่านในพระวิหาร


เม.ย. 2559
โธมัส เอส. มอนสัน

การเลือก


เม.ย. 2559
เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง

ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา


เม.ย. 2559
ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์

แบบแผนสำหรับสันติสุข


2015

ต.ค. 2558
แรนดัลล์ เค. เบนเนตต์

ก้าวต่อไปของท่าน


ต.ค. 2558
ลินดา เอส. รีฟส์

มีค่าควรต่อพรที่สัญญาไว้ของเรา


ต.ค. 2558
ฟรานซิสโก เจ. วินัส

พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้า


ต.ค. 2558
อัลเลน ดี. เฮย์นี

จงจำไว้ว่าเราได้วางใจผู้ใด


ต.ค. 2558
โธมัส เอส. มอนสัน

รักษาพระบัญญัติ


ต.ค. 2558
แครอล เอฟ. แมคคองกี

อยู่ที่นี่เพื่อรับใช้อุดมการณ์อันชอบธรรม


เม.ย. 2558
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ของประทานแห่งพระคุณ


เม.ย. 2558
เดล จี. เรนลันด์

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามต่อไป


2014

ต.ค. 2557
บอยด์ เค. แพคเกอร์

เหตุผลเพื่อความหวังของเรา


ต.ค. 2557
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

เป็นอิสระตลอดกาล เพื่อกระทำด้วยตนเอง


ต.ค. 2557
ยอร์ก เคลบิงกอต

การเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความมั่นใจ


เม.ย. 2557
คลอดิโอ ดี. ซิวิค

อย่าเดินทางผิด


2013

ต.ค. 2556
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่านสามารถทำได้!


ต.ค. 2556
บอยด์ เค. แพคเกอร์

กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ


ต.ค. 2556
ริชาร์ด จี. สก็อตต์

ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์


ต.ค. 2556
ลินดา เอส. รีฟส์

จงมารับพรแห่งพันธสัญญาของท่าน


เม.ย. 2556
เดวิด เอ. เบดนาร์

เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์


เม.ย. 2556
เครก เอ. คาร์ดอน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้อภัย


เม.ย. 2556
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

การไถ่


เม.ย. 2556
แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน

ชีวิตแต่งงาน: ดูและเรียนรู้


2012

ต.ค. 2555
โรเบิร์ต ซี. เกย์

มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา


ต.ค. 2555
บอยด์ เค. แพคเกอร์

การชดใช้


2011

ต.ค. 2554
เจ. เดฟน์ คอร์นิช

The Privilege of Prayer


ต.ค. 2554
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

The Divine Gift of Repentance


ต.ค. 2554
LeGrand R. Curtis Jr.

การไถ่


ต.ค. 2554
บอยด์ เค. แพคเกอร์

Counsel to Youth


เม.ย. 2554
ซี. สก็อตต์ โกรว์

ปาฏิหาริย์ของการชดใช้


เม.ย. 2554
เซซิล โอ. แซมูเอลสัน จูเนียร์

ประจักษ์พยาน


เม.ย. 2554
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น


2010

ต.ค. 2553
ฮวน เอ. อูเซดา

He Teaches Us to Put Off the Natural Man


ต.ค. 2553
แพทริก เคียรอน

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You”


ต.ค. 2553
บอยด์ เค. แพคเกอร์

Cleansing the Inner Vessel


ต.ค. 2553
ไชโร มัซซาการ์ดี

Avoiding the Trap of Sin


ต.ค. 2553
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

Agency: Essential to the Plan of Life


2009

ต.ค. 2552
แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน

That Your Burdens May Be Light


ต.ค. 2552
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

“Repent … That I May Heal You”


2008

เม.ย. 2551
แลนซ์ บี. วิคแมน

Today


เม.ย. 2551
แอล. ทอม เพอร์รีย์

The Gospel of Jesus Christ


เม.ย. 2551
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

Born Again


เม.ย. 2551
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

A Matter of a Few Degrees