Thư ViệnĐại Hội Trung ƯơngNgười Nói ChuyệnRussell M. Nelson

2021

tháng 10 năm 2021

Hãy Dành Thời Gian cho Chúa


tháng 10 năm 2021

Đền Thờ và Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em


tháng 10 năm 2021

Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết


tháng 4 năm 2021

COVID-19 và Đền Thờ


tháng 4 năm 2021

Đấng Ky Tô Đã Sống Lại; Đức Tin nơi Ngài Sẽ Dời Được Núi


tháng 4 năm 2021

Điều Chúng Ta Đang Học và Sẽ Không Bao Giờ Quên


tháng 4 năm 2021

Sứ Điệp Chào Mừng


2020

tháng 10 năm 2020

Một Tình Trạng Bình Thường Mới


tháng 10 năm 2020

Hãy Để Cho Thượng Đế Ngự Trị


tháng 10 năm 2020

Đón Nhận Tương Lai bằng Đức Tin


tháng 10 năm 2020

Hãy Tiến Bước


tháng 4 năm 2020

Hãy Tiến Bước với Đức Tin


tháng 4 năm 2020

Lời Reo Mừng Hô Sa Na


tháng 4 năm 2020

Hãy Nghe Lời Người


tháng 4 năm 2020

Mở Ra Các Tầng Trời để Giúp Đỡ


tháng 4 năm 2020

Sứ Điệp Khai Mạc


2019

tháng 10 năm 2019

Lời Bế Mạc


tháng 10 năm 2019

Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai


tháng 10 năm 2019

Những Kho Báu Thuộc Linh


tháng 10 năm 2019

Các Nhân Chứng, Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn, và Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ


tháng 4 năm 2019

Lời Bế Mạc


tháng 4 năm 2019

“Hãy Đến mà Theo Ta”


tháng 4 năm 2019

Chúng Ta Có Thể Làm Tốt Hơn và Trở Thành Người Tốt Hơn


2018

tháng 10 năm 2018

Tên Đúng của Giáo Hội


tháng 10 năm 2018

Sự Tham Gia của Các Chị Em Phụ Nữ trong Việc Quy Tụ Y Sơ Ra Ên


tháng 10 năm 2018

Lời Mở Đầu


tháng 10 năm 2018

Trở Thành Các Thánh Hữu Ngày Sau Gương Mẫu


tháng 4 năm 2018

Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta


tháng 4 năm 2018

Phục Sự với Quyền Năng và Thẩm Quyền của Thượng Đế


tháng 4 năm 2018

Phục Sự


tháng 4 năm 2018

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh


tháng 4 năm 2018

Bài Giới Thiệu


2017

tháng 10 năm 2017

Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?


tháng 4 năm 2017

Nhận Được Quyền Năng của Chúa Giê Su Ky Tô trong Cuộc Sống của Chúng Ta


2016

tháng 10 năm 2016

Niềm Vui và Sự Sống Còn của Phần Thuộc Linh


tháng 4 năm 2016

Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế


2015

tháng 10 năm 2015

Một Lời Khẩn Nài cùng Các Chị Em Phụ Nữ


tháng 4 năm 2015

Ngày Sa Bát Là Ngày Vui Thích


2014

tháng 10 năm 2014

Tán Trợ Các Vị Tiên Tri


tháng 4 năm 2014

Hãy Cho Thấy Đức Tin của Mình


2013

tháng 10 năm 2013

Những Quyết Định cho Thời Vĩnh Cửu


tháng 4 năm 2013

Hãy Nắm Lấy Cơ Hội


2012

tháng 10 năm 2012

Hãy Hỏi Những Người Truyền Giáo! Họ Có Thể Giúp Đỡ Các Anh Chị Em và Các Bạn Đấy!


tháng 4 năm 2012

Xin Dâng Lời Cảm Tạ lên Thượng Đế


2011

tháng 10 năm 2011

Giao ước


tháng 4 năm 2011

Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin


2010

tháng 10 năm 2010

Làm Gương cho Các Tín Đồ


tháng 4 năm 2010

Generations Linked in Love


2009

tháng 10 năm 2009

Ask, Seek, Knock


tháng 4 năm 2009

Lessons from the Lord's Prayers


2008

tháng 10 năm 2008

Celestial Marriage


tháng 4 năm 2008

Salvation and Exaltation


2006

tháng 10 năm 2006

Sự Quy Tụ Dân Y Sơ Ra Ên Đã Bị Phân Tán