2022

apríl 2022

Teraz je ten správny čas


apríl 2022

Sila duchovnej hybnej sily


apríl 2022

Hlásanie evanjelia pokoja


2021

október 2021

Nájdite si čas na Pána


október 2021

Chrám a váš duchovný základ


október 2021

Čistá pravda, čistá náuka a čisté zjavenie


apríl 2021

COVID-19 a chrámy


apríl 2021

Kristus je vzkriesený; viera v Neho pohne horami


apríl 2021

Čo sa učíme a na čo nikdy nezabudneme


apríl 2021

Uvítacie posolstvo


2020

október 2020

Nový normál


október 2020

Nechajte zvíťaziť Boha


október 2020

Chopte sa budúcnosti s vierou


október 2020

Postupujeme vpred


apríl 2020

Kráčajte vpred s vierou


apríl 2020

Zvolanie Hosana


apríl 2020

Vypočuj Ho


apríl 2020

Otvorenie nebies pre pomoc


apríl 2020

Úvodné posolstvo


2019

október 2019

Záverečné postrehy


október 2019

Druhé veľké prikázanie


október 2019

Duchovné poklady


október 2019

Svedkovia, kvóra Áronovho kňazstva a triedy Mladých žien


apríl 2019

„Príď … nasleduj ma“


apríl 2019

Môžeme konať lepšie a byť lepšími


2018

október 2018

Správny názov Cirkvi


október 2018

Účasť sestier na zhromažďovaní Izraela


október 2018

Úvodné poznámky


október 2018

Staňme sa príkladnými Svätými neskorších dní


apríl 2018

Zjavenie pre Cirkev, zjavenie pre náš život


apríl 2018

Inšpirovaná služba s mocou a právomocou Božou


apríl 2018

Inšpirovaná služba


apríl 2018

Usilujme sa v práci Pána


apríl 2018

Úvodné postrehy


2017

október 2017

Kniha Mormonova: Aký by bol váš život bez nej?


apríl 2017

Pritiahnuť silu Ježiša Krista do našich životov


2016

október 2016

Radosť a duchovné prežitie


apríl 2016

Cena kňazskej moci


2015

október 2015

President Russell M. Nelson


apríl 2015

Sabat je radosťou


2014

október 2014

Podporujme prorokov


apríl 2014

Nech je vaša viera vidieť


2013

október 2013

Rozhodnutia ovplyvňujúce večnosť


apríl 2013

Chytiť vlnu


2012

október 2012

Požiadajte misionárov! Môžu vám pomôcť!


apríl 2012

Buď Bohu vďaka


2011

október 2011

zmluvy


apríl 2011

Face the Future with Faith


2010

október 2010

Be Thou an Example of the Believers


apríl 2010

Generations Linked in Love


2009

október 2009

Ask, Seek, Knock


apríl 2009

Lessons from the Lord's Prayers


2008

október 2008

Celestial Marriage


apríl 2008

Salvation and Exaltation


2007

október 2007

Scriptural Witnesses


2006

október 2006

Zhromaždenie rozptýleného Izraela