2022

april 2022

Nå er tiden inne


april 2022

Kraften i åndelig momentum


april 2022

Vi forkynner fredens evangelium


2021

oktober 2021

Sett av tid til Herren


oktober 2021

Tempelet og din åndelige grunnvoll


oktober 2021

Ren sannhet, ren lære og ren åpenbaring


april 2021

Covid-19 og templer


april 2021

Kristus er oppstått: Tro på ham vil flytte fjell


april 2021

Det vi lærer og som vi aldri vil glemme


april 2021

Velkommen


2020

oktober 2020

En ny normal


oktober 2020

La Gud råde


oktober 2020

Omfavn fremtiden med tro


oktober 2020

Gå fremover


april 2020

Gå fremover i tro


april 2020

Hosianna-ropet


april 2020

Hør ham


april 2020

Åpne himmelen for hjelp


april 2020

Innledende budskap


2019

oktober 2019

Avslutningsord


oktober 2019

Det andre store budet


oktober 2019

Åndelige skatter


oktober 2019

Vitner, Det aronske prestedømmes quorumer og Unge kvinners klasser


april 2019

Avslutningsord


april 2019

“Kom så og følg meg”


april 2019

Vi kan gjøre bedre og bli bedre


2018

oktober 2018

Kirkens riktige navn


oktober 2018

Søstrenes deltagelse i Israels innsamling


oktober 2018

Innledende kommentarer


oktober 2018

Bli eksemplariske siste-dagers-hellige


april 2018

Åpenbaring for Kirken, åpenbaring for vårt liv


april 2018

Omsorgstjeneste med kraft og myndighet fra Gud


april 2018

Omsorgstjeneste


april 2018

La oss stevne frem


april 2018

Innledende kommentarer


2017

oktober 2017

Mormons bok: Hvordan ville livet ditt ha vært uten den?


april 2017

Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv


2016

oktober 2016

Glede og åndelig overlevelse


april 2016

Prisen for prestedømskraft


2015

oktober 2015

En oppfordring til mine søstre


april 2015

Sabbaten er en lyst


2014

oktober 2014

Opphold profetene


april 2014

La deres tro synes


2013

oktober 2013

Avgjørelser for evigheten


april 2013

Bli med på bølgen


2012

oktober 2012

Spør misjonærene! De kan hjelpe deg!


april 2012

Gud være takk


2011

oktober 2011

Pakter


april 2011

Møt fremtiden med tro


2010

oktober 2010

Vær et forbilde for de troende


april 2010

Generations Linked in Love


2009

oktober 2009

Ask, Seek, Knock


april 2009

Lessons from the Lord's Prayers


2008

oktober 2008

Celestial Marriage


april 2008

Salvation and Exaltation


2006

oktober 2006

Innsamlingen av det adspredte Israel