BibliotēkaVispārējā konferenceVisi runātājiRussell M. Nelson

2021

2021. g. aprīlis

Covid-19 un tempļi


2021. g. aprīlis

Kristus ir augšāmcēlies; ticība Viņam pārcels kalnus


2021. g. aprīlis

Mācības, ko esam guvuši un nekad neaizmirsīsim


2021. g. aprīlis

Sveiciena vēstījums


2020

2020. g. oktobris

Jauna normālā dzīve


2020. g. oktobris

Ļaujiet Dievam gūt virsroku


2020. g. oktobris

Pieņemiet turpmāko ar ticību


2020. g. oktobris

Virzoties uz priekšu


2020. g. aprīlis

Ejiet uz priekšu ticībā


2020. g. aprīlis

Oziannas sauciens


2020. g. aprīlis

Uzklausiet Viņu!


2020. g. aprīlis

Atveriet debesu logus palīdzības saņemšanai


2020. g. aprīlis

Ievada vēstījums


2019

2019. g. oktobris

Noslēguma piezīmes


2019. g. oktobris

Otrs augstākais bauslis


2019. g. oktobris

Garīgie dārgumi


2019. g. oktobris

Liecinieki, Ārona priesterības kvorumi un Jauno sieviešu klases


2019. g. aprīlis

Noslēguma piezīmes


2019. g. aprīlis

„Nāciet, sekojiet Man!”


2019. g. aprīlis

Mēs varam darīt labāk un būt labāki


2018

2018. g. oktobris

Baznīcas pareizais nosaukums


2018. g. oktobris

Māsu līdzdalība Israēla sapulcināšanā


2018. g. oktobris

Atklāšanas piezīmes


2018. g. oktobris

Kļūsim par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem


2018. g. aprīlis

Atklāsme Baznīcai, atklāsme mūsu dzīvei


2018. g. aprīlis

Kalpošana ar Dieva spēku un pilnvarām


2018. g. aprīlis

Kalpošana


2018. g. aprīlis

Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim


2018. g. aprīlis

Ievada piezīmes


2017

2017. g. oktobris

Mormona Grāmata: kāda būtu jūsu dzīve bez tās?


2017. g. aprīlis

Jēzus Kristus spēka piesaistīšana mūsu dzīvē


2016

2016. g. oktobris

Prieks un garīgā izdzīvošana


2016. g. aprīlis

Priesterības spēka cena


2015

2015. g. oktobris

Lūgums manām māsām


2015. g. aprīlis

Sabats — svēta prieka diena


2014

2014. g. oktobris

Praviešu atbalstīšana


2014. g. aprīlis

Ļaujiet savai ticībai izpausties


2013

2013. g. oktobris

Lēmumi visai mūžībai


2013. g. aprīlis

Noķert vilni


2012

2012. g. oktobris

Pajautājiet misionāriem! Viņi var jums palīdzēt!


2012. g. aprīlis

Paldies Dievam


2011

2011. g. oktobris

Covenants


2011. g. aprīlis

Face the Future with Faith


2010

2010. g. oktobris

Be Thou an Example of the Believers


2010. g. aprīlis

Generations Linked in Love


2009

2009. g. oktobris

Ask, Seek, Knock


2009. g. aprīlis

Lessons from the Lord's Prayers


2008

2008. g. oktobris

Celestial Marriage


2008. g. aprīlis

Salvation and Exaltation


2006

2006. g. oktobris

Izklīdinātā Israēla sapulcināšana