Thư ViệnĐại Hội Trung ƯơngNgười Nói ChuyệnM. Russell Ballard

2021

tháng 10 năm 2021

“Ngươi Yêu Ta Hơn [Những Điều Này] Chăng?”


tháng 4 năm 2021

Niềm Hy Vọng ở Đấng Ky Tô


2020

tháng 10 năm 2020

Vậy, Hãy Tỉnh Thức Luôn và Cầu Nguyện


tháng 4 năm 2020

Lẽ Nào Chúng Ta Không Tiếp Tục Chính Nghĩa Cao Quý Như Vậy?


2019

tháng 10 năm 2019

Cho Linh Hồn Chúng Ta Quyền Kiềm Chế Thể Xác Chúng Ta


tháng 4 năm 2019

Phúc Âm Chân Chính, Thuần Khiết và Giản Dị của Chúa Giê Su Ky Tô


2018

tháng 10 năm 2018

Khải Tượng về Sự Cứu Chuộc Người Chết


tháng 4 năm 2018

Các Ân Tứ Quý Báu từ Thượng Đế


2017

tháng 10 năm 2017

Cuộc Hành Trình Vẫn Tiếp Tục!


tháng 4 năm 2017

Trở Lại và Nhận Được


2016

tháng 10 năm 2016

Chúng Tôi Đi theo Ai?


tháng 4 năm 2016

Các Hội Đồng Gia Đình


2015

tháng 10 năm 2015

Thượng Đế Đang Lèo Lái Giáo Hội


tháng 4 năm 2015

Thế Hệ Cao Quý Nhất của Các Thành Niên Trẻ Tuổi


2014

tháng 10 năm 2014

Hãy Ở trong Thuyền và Bám Chặt!


tháng 4 năm 2014

Tiếp Tục Theo Dõi


2013

tháng 10 năm 2013

Đặt Lòng Tin Cậy nơi Chúa


tháng 4 năm 2013

“Đây Là Công Việc của Ta và Sự Vinh Quang của Ta”


2012

tháng 10 năm 2012

Phải Thiết Tha Nhiệt Thành


tháng 4 năm 2012

Để Có Thể Tìm Ra Người Thất Lạc


2011

tháng 10 năm 2011

Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng


tháng 4 năm 2011

Tìm Được Niềm Vui bằng Sự Phục Vụ với Tình Thương


2010

tháng 10 năm 2010

Ôi Xảo Quyệt Thay Kế Hoạch của Kẻ Tà Ác Đó


tháng 4 năm 2010

Mothers and Daughters


2009

tháng 10 năm 2009

Fathers and Sons: A Remarkable Relationship


tháng 4 năm 2009

Learning the Lessons of the Past


2008

tháng 10 năm 2008

The Truth of God Shall Go Forth


tháng 4 năm 2008

Daughters of God