2023

ตุลาคม 2566

สรรเสริญบุรุษ


เมษายน 2566

จดจำสิ่งสำคัญที่สุด


2022

ตุลาคม 2565

เดินตามพระเยซูคริสต์ด้วยย่างก้าวแห่งศรัทธา


เมษายน 2565

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเป็นพรแก่ชีวิตข้าพเจ้าชั่วนิรันดร์


2021

ตุลาคม 2564

“ท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือ?”


เมษายน 2564

ความหวังในพระคริสต์


2020

ตุลาคม 2563

จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐาน


เมษายน 2563

เราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำคัญยิ่งเช่นนั้นหรือ?


2019

ตุลาคม 2562

ให้วิญญาณควบคุมร่างกายของเรา


เมษายน 2562

พระกิตติคุณที่แท้จริง บริสุทธิ์ และเรียบง่ายของพระเยซูคริสต์


2018

ตุลาคม 2561

นิมิตเรื่องการไถ่คนตาย


เมษายน 2561

ของประทานอันล้ำค่าจากพระผู้เป็นเจ้า


2017

ตุลาคม 2560

เดินทางต่อไป!


เมษายน 2560

หวนคืนและได้รับ


2016

ตุลาคม 2559

พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้


เมษายน 2559

สภาครอบครัว


2015

ตุลาคม 2558

พระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือ


เมษายน 2558

คนหนุ่มสาวรุ่นเยี่ยมยอด


2014

ตุลาคม 2557

อยู่ในเรือและจับให้แน่น!


เมษายน 2557

การติดตามผล


2013

ตุลาคม 2556

จงวางใจในพระเจ้า


เมษายน 2556

“นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา”


2012

ตุลาคม 2555

จงทำงานอย่างทุ่มเท


เมษายน 2555

เพื่อจะพบคนหลงทาง


2011

ตุลาคม 2554

The Importance of a Name


เมษายน 2554

พบปีติผ่านการรับใช้ด้วยความรัก


2010

ตุลาคม 2553

O That Cunning Plan of the Evil One


เมษายน 2553

Mothers and Daughters


2009

ตุลาคม 2552

Fathers and Sons: A Remarkable Relationship


เมษายน 2552

Learning the Lessons of the Past


2008

ตุลาคม 2551

The Truth of God Shall Go Forth


เมษายน 2551

Daughters of God


2007

ตุลาคม 2550

Faith, Family, Facts, and Fruits