คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนJeffrey R. Holland

2021

เมษายน 2564

ไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้


2020

ตุลาคม 2563

รอคอยพระเจ้า


เมษายน 2563

ความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง


2019

ตุลาคม 2562

ข่าวสาร ความหมาย และฝูงชน


เมษายน 2562

จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า


2018

ตุลาคม 2561

พันธกิจในเรื่องการคืนดี


เมษายน 2561

“อยู่กับพวกเขาและทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น”


2017

ตุลาคม 2560

เพราะ‍ฉะนั้น​พวก‍ท่าน​จง​เป็น​คน​ดี​พร้อม—ในที่สุด


เมษายน 2560

บทเพลงที่ขับขานและบทเพลงที่เงียบงัน


2016

ตุลาคม 2559

ตัวแทนของศาสนจักร


เมษายน 2559

พรุ่งนี้พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน


2015

ตุลาคม 2558

นี่คือมารดาของท่าน


เมษายน 2558

ซึ่งความเที่ยงธรรมความรักเมตตาประสาน


2014

ตุลาคม 2557

เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ?


เมษายน 2557

ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์


2013

ตุลาคม 2556

เหมือนภาชนะแตก


เมษายน 2556

“ข้าพเจ้าเชื่อ”


2012

ตุลาคม 2555

พระบัญญัติสำคัญข้อแรก


เมษายน 2555

คนงานในสวนองุ่น


2011

ตุลาคม 2554

We Are All Enlisted


เมษายน 2554

An Ensign to the Nations


2010

ตุลาคม 2553

Because of Your Faith


เมษายน 2553

Place No More for the Enemy of My Soul


2009

ตุลาคม 2552

Safety for the Soul


เมษายน 2552

None Were with Him


2008

ตุลาคม 2551

The Ministry of Angels


เมษายน 2551

“My Words … Never Cease”