Thư ViệnĐại Hội Trung ƯơngNgười Nói ChuyệnHenry B. Eyring

2021

tháng 10 năm 2021

Đức Tin để Cầu Xin và Rồi để Hành Động


tháng 10 năm 2021

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương


tháng 4 năm 2021

Ban Phước trong Danh Ngài


tháng 4 năm 2021

Tôi Thích được Thấy Đền Thờ


2020

tháng 10 năm 2020

Được Thử Thách, Chứng Tỏ và Trui Rèn


tháng 10 năm 2020

Các Chị Em ở Si Ôn


tháng 10 năm 2020

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương


tháng 4 năm 2020

Ngài Đi Trước Chúng Ta


tháng 4 năm 2020

Những Lời Cầu Nguyện với Đức Tin


2019

tháng 10 năm 2019

Sự Thánh Thiện và Kế Hoạch Hạnh Phúc


tháng 10 năm 2019

Những Phụ Nữ Giao Ước trong Sự Cộng Tác với Thượng Đế


tháng 10 năm 2019

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo Hội


tháng 4 năm 2019

Quyền Năng Tán Trợ với Đức Tin


tháng 4 năm 2019

Ngôi Nhà Nơi Thánh Linh của Chúa Ngự


2018

tháng 10 năm 2018

Phụ Nữ và Việc Học Phúc Âm trong Nhà


tháng 10 năm 2018

Hãy Cố Gắng, Cố Gắng, Cố Gắng


tháng 10 năm 2018

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 4 năm 2018

Cuộc Họp Trọng Thể


tháng 4 năm 2018

Công Việc Phục Sự Đầy Soi Dẫn


tháng 4 năm 2018

Để Luôn Được Thánh Linh của Ngài Ở Cùng


2017

tháng 10 năm 2017

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2017

Chúa Dẫn Dắt Giáo Hội của Ngài


tháng 10 năm 2017

Đừng Sợ Làm Điều Tốt


tháng 4 năm 2017

Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương


tháng 4 năm 2017

“Ta Để Sự Bình An Lại cho Các Ngươi”


tháng 4 năm 2017

Quy Tụ Gia Đình của Thượng Đế Lại


2016

tháng 10 năm 2016

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2016

Để Kẻ Ấy Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ


tháng 10 năm 2016

Lòng Biết Ơn Vào Ngày Sa Bát


tháng 4 năm 2016

Nơi Nào Có Hai Hoặc Ba Người Nhóm Lại


tháng 4 năm 2016

Hãy Đặt Sự Tin Cậy vào Thánh Linh là Đấng Dẫn Dắt Làm Điều Tốt Lành


tháng 4 năm 2016

Gia Đình Vĩnh Cửu


2015

tháng 10 năm 2015

Các Anh Em Không Đơn Độc trong Công Việc của Ngài


tháng 10 năm 2015

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2015

Đức Thánh Linh là Bạn Đồng Hành của Các Anh Chị Em


tháng 4 năm 2015

Đấng An Ủi


tháng 4 năm 2015

Chức Tư Tế và Sự Cầu Nguyện Cá Nhân


tháng 4 năm 2015

“Há Chẳng Phải Là Sự Kiêng Ăn Mà Ta Chọn Lựa Hay Sao?”


2014

tháng 10 năm 2014

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2014

Chức Tư Tế Dự Bị


tháng 10 năm 2014

Sự Mặc Khải Liên Tục


tháng 4 năm 2014

Người Đàn Ông Mang Chức Tư Tế


tháng 4 năm 2014

Các Con Gái trong Giao Ước


tháng 4 năm 2014

Một Di Sản Vô Giá về Niềm Hy Vọng


2013

tháng 10 năm 2013

Mến Gửi Các Cháu của Tôi


tháng 10 năm 2013

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2013

Xức Chỗ Bị Thương, Rồi Rịt Lại


tháng 4 năm 2013

Chúng Ta Hiệp Một


tháng 4 năm 2013

“Hãy Đến cùng Ta”


2012

tháng 10 năm 2012

Đâu Là Lều?


tháng 10 năm 2012

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2012

Người Chăm Sóc


tháng 10 năm 2012

Hãy Giúp Họ Đặt Mục Tiêu Cao


tháng 4 năm 2012

Ngọn Núi để Trèo


tháng 4 năm 2012

Gia Đình trong Giao Ước


2011

tháng 10 năm 2011

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2011

Sự Chuẩn Bị trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh”


tháng 10 năm 2011

Một Chứng Thư


tháng 4 năm 2011

Cơ Hội Làm Điều Thiện


tháng 4 năm 2011

Học Hỏi trong Chức Tư Tế


tháng 4 năm 2011

Một Chứng Ngôn Sống Động


2010

tháng 10 năm 2010

Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm


tháng 10 năm 2010

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2010

Phục Vụ với Thánh Linh


tháng 4 năm 2010

Help Them on Their Way Home


tháng 4 năm 2010

Act in All Diligence


2009

tháng 10 năm 2009

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2009

The Enduring Legacy of Relief Society


tháng 10 năm 2009

Our Perfect Example


tháng 10 năm 2009

Be Ready


tháng 4 năm 2009

“Man Down!”


tháng 4 năm 2009

nghịch cảnh


2008

tháng 10 năm 2008

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 10 năm 2008

Our Hearts Knit as One


tháng 10 năm 2008

O Ye That Embark


tháng 4 năm 2008

Walk in the Light


tháng 4 năm 2008

The True and Living Church


tháng 4 năm 2008

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

tháng 10 năm 2007

Hãy Ghi Nhớ, Hãy Ghi Nhớ