2022

apríl 2022

Neochvejní v búrkach


2021

október 2021

Viera pýtať sa a potom konať


október 2021

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom


apríl 2021

Žehnajte v Jeho mene


apríl 2021

Rád sa dívam na chrám


2020

október 2020

Sestry v Sione


október 2020

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom


apríl 2020

On ide pred nami


apríl 2020

Modlitby viery


2019

október 2019

Svätosť a plán šťastia


október 2019

Ženy zmluvy v partnerstve s Bohom


október 2019

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom Cirkvi


apríl 2019

Moc podporujúcej viery


apríl 2019

Domov, kde prebýva Duch Pána


2018

október 2018

Ženy a štúdium evanjelia doma


október 2018

Snažte sa, snažte sa, snažte sa


október 2018

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


apríl 2018

Slávnostné zhromaždenie


apríl 2018

Inšpirovaná služba


apríl 2018

Aby Jeho Duch bol s vami


2017

október 2017

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2017

Pán vedie Svoju Cirkev


október 2017

Nebojte sa činiť dobro


apríl 2017

„Kráčajte so mnou“


apríl 2017

„Pokoj vám zanechávam“


apríl 2017

Zhromažďovanie rodiny Božej


2016

október 2016

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2016

Aby sa on tiež mohol stať silným


október 2016

Vďačnosť v sabatný deň


apríl 2016

Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia


apríl 2016

Dôveruj tomu Duchu, ktorý povzbudzuje činiť dobro


apríl 2016

Večné rodiny


2015

október 2015

V tomto diele nie ste sami


október 2015

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2015

Duch Svätý ako váš spoločník


apríl 2015

Utešiteľ


apríl 2015

Kňazstvo a osobná modlitba


apríl 2015

„Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád.“


2014

október 2014

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2014

Prípravné kňazstvo


október 2014

Pokračujúce zjavenie


apríl 2014

Muž kňazstva


apríl 2014

Dcéry zmluvy


apríl 2014

Neoceniteľné dedičstvo nádeje


2013

október 2013

Mojim vnúčatám


október 2013

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2013

Obviazať ich rany


apríl 2013

Sme jedno


apríl 2013

„Poďte ku mne“


2012

október 2012

Kde je stánok?


október 2012

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2012

Opatrovateľky


október 2012

Pomôžte im klásť si vysoké ciele


apríl 2012

Hory, ktoré treba prekonať


apríl 2012

Rodiny pod zmluvou


2011

október 2011

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2011

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help”


október 2011

A Witness


apríl 2011

Opportunities to Do Good


apríl 2011

Learning in the Priesthood


apríl 2011

A Living Testimony


2010

október 2010

Trust in God, Then Go and Do


október 2010

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2010

Serve with the Spirit


apríl 2010

Help Them on Their Way Home


apríl 2010

Act in All Diligence


2009

október 2009

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2009

The Enduring Legacy of Relief Society


október 2009

Our Perfect Example


október 2009

Be Ready


apríl 2009

“Man Down!”


apríl 2009

Adversity


2008

október 2008

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


október 2008

Our Hearts Knit as One


október 2008

O Ye That Embark


apríl 2008

Walk in the Light


apríl 2008

The True and Living Church


apríl 2008

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

október 2007

God Helps the Faithful Priesthood Holder