2022

april 2022

Stødig i stormene


2021

oktober 2021

Troen til å spørre og deretter handle


oktober 2021

Oppholdelse av generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


april 2021

Velsigne i Hans navn


april 2021

Jeg ser vår Herres tempel


2020

oktober 2020

Prøvet, vist seg verdig og polert


oktober 2020

Søstre i Sion


oktober 2020

Oppholdelse av generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


april 2020

Han går foran oss


april 2020

Troens bønner


2019

oktober 2019

Hellighet og lykkens store plan


oktober 2019

Paktskvinner i fellesskap med Gud


oktober 2019

Oppholdelse av Kirkens generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


april 2019

Kraften som ligger i støttende tro


april 2019

Et hjem hvor Herrens ånd dveler


2018

oktober 2018

Kvinner og læring av evangeliet i hjemmet


oktober 2018

Prøv, prøv, prøv


oktober 2018

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


april 2018

Høytidelig forsamling


april 2018

Inspirert omsorgstjeneste


april 2018

Så hans Ånd kan være hos deg


2017

oktober 2017

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2017

Herren leder sin Kirke


oktober 2017

Vær ikke redde for å gjøre godt


april 2017

“Vandre med meg”


april 2017

“Min fred gir jeg dere”


april 2017

Samlingen av Guds familie


2016

oktober 2016

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2016

Så han også kan bli sterk


oktober 2016

Takknemlighet på sabbatsdagen


april 2016

Hvor to eller tre er samlet


april 2016

Sett din lit til den Ånd som leder til å gjøre godt


april 2016

Evige familier


2015

oktober 2015

Dere er ikke alene om arbeidet


oktober 2015

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2015

Den hellige ånd som din ledsager


april 2015

Trøsteren


april 2015

Prestedømmet og personlig bønn


april 2015

“Er ikke dette den faste jeg finner behag i?”


2014

oktober 2014

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2014

Det forberedende prestedømme


oktober 2014

Fortsatt åpenbaring


april 2014

Prestedømsmannen


april 2014

Døtre i pakten


april 2014

En uvurderlig arv av håp


2013

oktober 2013

Til mine barnebarn


oktober 2013

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2013

Forbind sårene deres


april 2013

Vi er ett


april 2013

“Kom til meg”


2012

oktober 2012

Hvor er tronhimmelen?


oktober 2012

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2012

Pleieren


oktober 2012

Hjelp dem å sikte høyt


april 2012

Fjell å bestige


april 2012

Familier under pakt


2011

oktober 2011

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2011

Forberedelse i prestedømmet: “Jeg trenger din hjelp”


oktober 2011

Et vitne


april 2011

Anledninger til å gjøre godt


april 2011

Lærdom i prestedømmet


april 2011

Et levende vitnesbyrd


2010

oktober 2010

Sett din lit til Gud, og skrid til verket


oktober 2010

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2010

Tjen med Ånden


april 2010

Help Them on Their Way Home


april 2010

Act in All Diligence


2009

oktober 2009

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2009

The Enduring Legacy of Relief Society


oktober 2009

Our Perfect Example


oktober 2009

Be Ready


april 2009

“Man Down!”


april 2009

motgang


2008

oktober 2008

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


oktober 2008

Our Hearts Knit as One


oktober 2008

O Ye That Embark


april 2008

Walk in the Light


april 2008

The True and Living Church


april 2008

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

oktober 2007

Husk, husk