BibliotēkaVispārējā konferenceVisi runātājiHenry B. Eyring

2021

2021. g. aprīlis

Svētiet Viņa Vārdā


2021. g. aprīlis

Ar prieku raugos templī


2020

2020. g. oktobris

Pārbaudīti, novērtēti un nospodrināti


2020. g. oktobris

Ciānas māsas


2020. g. oktobris

Augstāko pilnvaroto, reģionu Septiņdesmito un Augstāko amatpersonu atbalstīšana


2020. g. aprīlis

Viņš iet mums pa priekšu


2020. g. aprīlis

Ticības lūgšanas


2019

2019. g. oktobris

Svētums un pestīšanas iecere


2019. g. oktobris

Derības sievietes partnerībā ar Dievu


2019. g. oktobris

Baznīcas Augstākos pilnvaroto, reģionu Septiņdesmito un Augstāko amatpersonu atbalstīšana


2019. g. aprīlis

Atbalstošās ticības spēks


2019. g. aprīlis

Mājas, kur mīt Tā Kunga Gars


2018

2018. g. oktobris

Sievietes un evaņģēlija mācīšanās mājās


2018. g. oktobris

Centieties, centieties, centieties


2018. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2018. g. aprīlis

Svētā sapulce


2018. g. aprīlis

Iedvesmota kalpošana


2018. g. aprīlis

Lai Viņa Gars varētu būt ar jums


2017

2017. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2017. g. oktobris

Tas Kungs vada Savu Baznīcu


2017. g. oktobris

Nebaidieties darīt labu!


2017. g. aprīlis

„Staigā ar Mani!”


2017. g. aprīlis

„Savu mieru Es jums atstāju”


2017. g. aprīlis

Dieva ģimenes sapulcināšana


2016

2016. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2016. g. oktobris

Lai tas arī varētu kļūt stiprs


2016. g. oktobris

Pateicība sabata dienā


2016. g. aprīlis

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies


2016. g. aprīlis

Uzticies tam Garam, kas vada darīt labu


2016. g. aprīlis

Mūžīgās ģimenes


2015

2015. g. oktobris

Jūs neesat vieni šajā darbā


2015. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2015. g. oktobris

Sadraudzība ar Svēto Garu


2015. g. aprīlis

Mierinātājs


2015. g. aprīlis

Priesterība un personīgā lūgšana


2015. g. aprīlis

„Tam Kungam tīkama gavēšana”


2014

2014. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2014. g. oktobris

Sagatavošanās priesterība


2014. g. oktobris

Nepārtrauktā atklāsme


2014. g. aprīlis

Priesterības vīrs


2014. g. aprīlis

Derības meitas


2014. g. aprīlis

Nenovērtējamais cerības mantojums


2013

2013. g. oktobris

Maniem mazbērniem


2013. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2013. g. oktobris

Pārsieniet viņu vātis!


2013. g. aprīlis

Mēs esam viens


2013. g. aprīlis

„Nāciet šurp pie Manis”


2012

2012. g. oktobris

Kur ir tā telts?


2012. g. oktobris

Baznīcas amatpersonu atbalstīšana


2012. g. oktobris

Palīdzības sniedzējs


2012. g. oktobris

Palīdziet viņiem izvirzīt augstus mērķus


2012. g. aprīlis

Kalni, kuros kāpt


2012. g. aprīlis

Ģimenes, kas noslēgušas derību


2011

2011. g. oktobris

The Sustaining of Church Officers


2011. g. oktobris

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help”


2011. g. oktobris

A Witness


2011. g. aprīlis

Opportunities to Do Good


2011. g. aprīlis

Learning in the Priesthood


2011. g. aprīlis

A Living Testimony


2010

2010. g. oktobris

Trust in God, Then Go and Do


2010. g. oktobris

The Sustaining of Church Officers


2010. g. oktobris

Serve with the Spirit


2010. g. aprīlis

Help Them on Their Way Home


2010. g. aprīlis

Act in All Diligence


2009

2009. g. oktobris

The Sustaining of Church Officers


2009. g. oktobris

The Enduring Legacy of Relief Society


2009. g. oktobris

Our Perfect Example


2009. g. oktobris

Be Ready


2009. g. aprīlis

“Man Down!”


2009. g. aprīlis

likstas


2008

2008. g. oktobris

The Sustaining of Church Officers


2008. g. oktobris

Our Hearts Knit as One


2008. g. oktobris

O Ye That Embark


2008. g. aprīlis

Walk in the Light


2008. g. aprīlis

The True and Living Church


2008. g. aprīlis

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

2007. g. oktobris

„Ak, atcerieties, atcerieties”