ԳրադարանԳերագույն համաժողովներԲոլոր խոսնակներըHenry B. Eyring

2021

2021 թ․ մայիս

Նրա անունով օրհնեք


2021 թ․ մայիս

Սիրում եմ նայել տաճարին


2021 թ․ ապրիլ

Նրա անունով օրհնեք


2021 թ․ ապրիլ

Սիրում եմ նայել տաճարին


2020

2020 թ․ նոյեմբեր

Փորձված, ստուգված և հղկված


2020 թ․ նոյեմբեր

Սիոնի քույրերը


2020 թ․ նոյեմբեր

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը


2020 թ․ մայիս

Նա գնում է մեր առջևից


2020 թ․ մայիս

Հավատքով աղոթքները


2020 թ․ հոկտեմբեր

Փորձված, ստուգված և հղկված


2020 թ․ հոկտեմբեր

Սիոնի քույրերը


2020 թ․ հոկտեմբեր

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը


2020 թ․ ապրիլ

Նա գնում է մեր առջևից


2020 թ․ ապրիլ

Հավատքով աղոթքները


2019

2019 թ․ հոկտեմբեր

Սրբությունը և երջանկության ծրագիրը


2019 թ․ հոկտեմբեր

Ուխտի կանայք Աստծո հետ գործընկերության մեջ


2019 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորների, Տարածքային Յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը


2019 թ․ ապրիլ

Աջակցող հավատքի զորությունը


2019 թ․ ապրիլ

Տուն, որտեղ Տիրոջ Հոգին է բնակվում


2018

2018 թ․ հոկտեմբեր

Կանայք և ավետարանի տնային ուսումնասիրությունը


2018 թ․ հոկտեմբեր

Փորձիր, փորձիր, փորձիր


2018 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2018 թ․ ապրիլ

Հանդիսավոր ժողով


2018 թ․ ապրիլ

Ոգեշնչված ծառայություն


2018 թ․ ապրիլ

Որպեսզի Նրա Հոգին ձեզ հետ լինի


2017

2017 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2017 թ․ հոկտեմբեր

Տերն առաջնորդում է Իր Եկեղեցին


2017 թ․ հոկտեմբեր

Մի վախեցեք բարիք գործել


2017 թ․ ապրիլ

«Քայլիր ինձ հետ»


2017 թ․ ապրիլ

«Իմ խաղաղությունն եմ թողում ձեզ»


2017 թ․ ապրիլ

Աստծո ընտանիքի հավաքումը


2016

2016 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2016 թ․ հոկտեմբեր

Որ նա նույնպես կարողանա ամրանալ


2016 թ․ հոկտեմբեր

Հանգստության օրը


2016 թ․ ապրիլ

Ուր որ երկու կամ երեք հոգի ժողովուած լինին


2016 թ․ ապրիլ

Ապավինիր այն Հոգուն, որն առաջնորդում է բարիք գործել


2016 թ․ ապրիլ

Հավերժական ընտանիքներ


2015

2015 թ․ հոկտեմբեր

Դուք միայնակ չեք այս աշխատանքում


2015 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2015 թ․ հոկտեմբեր

Սուրբ Հոգին որպես ձեզ ուղեկից


2015 թ․ ապրիլ

Մխիթարիչը


2015 թ․ ապրիլ

Քահանայությունը և անձնական աղոթքը


2015 թ․ ապրիլ

«Ահա սա է ծոմը, որին ես հաւանում եմ»


2014

2014 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2014 թ․ հոկտեմբեր

Նախապատրաստական Քահանայություն


2014 թ․ հոկտեմբեր

Շարունակվող հայտնություն


2014 թ․ ապրիլ

Քահանայություն կրող տղամարդը


2014 թ․ ապրիլ

Դուստրեր ուխտի մեջ


2014 թ․ ապրիլ

Հույսի անգին ժառանգությունը


2013

2013 թ․ հոկտեմբեր

Իմ թոռներին


2013 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2013 թ․ հոկտեմբեր

Կապեք նրանց վերքերը


2013 թ․ ապրիլ

Մենք մեկ ենք


2013 թ․ ապրիլ

«Եկեք ինձ մոտ»


2012

2012 թ․ հոկտեմբեր

Որտե՞ղ է տաղավարը


2012 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2012 թ․ հոկտեմբեր

Խնամատարներ


2012 թ․ հոկտեմբեր

Օգնեք նրանց բարձր նպատակներ դնել


2012 թ․ ապրիլ

Բարձունքներ, որ պետք է հաղթահարել


2012 թ․ ապրիլ

Ուխտ կապած ընտանիք


2011

2011 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2011 թ․ հոկտեմբեր

Նախապատրաստություն Քահանայությանը. «Ես ունեմ քո կարիքը»:


2011 թ․ հոկտեմբեր

Վկայություն


2011 թ․ ապրիլ

Բարիք անելու հնարավորություններ


2011 թ․ ապրիլ

Սովորել Քահանայությունում


2011 թ․ ապրիլ

Կենդանի վկայություն


2010

2010 թ․ հոկտեմբեր

Վստահեք Աստծուն, հետո գնացեք և արեք


2010 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2010 թ․ հոկտեմբեր

Ծառայեք Հոգով


2010 թ․ ապրիլ

Help Them on Their Way Home


2010 թ․ ապրիլ

Act in All Diligence


2009

2009 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2009 թ․ հոկտեմբեր

The Enduring Legacy of Relief Society


2009 թ․ հոկտեմբեր

Our Perfect Example


2009 թ․ հոկտեմբեր

Be Ready


2009 թ․ ապրիլ

“Man Down!”


2009 թ․ ապրիլ

ձախորդություն


2008

2008 թ․ հոկտեմբեր

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը


2008 թ․ հոկտեմբեր

Our Hearts Knit as One


2008 թ․ հոկտեմբեր

O Ye That Embark


2008 թ․ ապրիլ

Walk in the Light


2008 թ․ ապրիլ

The True and Living Church


2008 թ․ ապրիլ

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

2007 թ․ հոկտեմբեր

Օ՜, հիշիր, հիշիր