คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนDieter F. Uchtdorf

2021

เมษายน 2564

พระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางเรา


2020

ตุลาคม 2563

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำบางสิ่งที่สุดจินตนาการ


เมษายน 2563

เชิญมาเป็นส่วนหนึ่ง


2019

ตุลาคม 2562

การผจญภัยครั้งสำคัญของท่าน


เมษายน 2562

งานเผยแผ่ศาสนา: แบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจท่าน


2018

ตุลาคม 2561

เชื่อ รัก ทำ


เมษายน 2561

มองดูชายคนนี้!


2017

ตุลาคม 2560

สามใบเถา


ตุลาคม 2560

ผู้ดำรงแสงจากสวรรค์


ตุลาคม 2560

ถวิลหาบ้าน


เมษายน 2560

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2560

คนที่เป็นใหญ่ในพวกท่าน


เมษายน 2560

ความรักที่สม‌บูรณ์ขับ‍ไล่ความกลัวออกไป


2016

ตุลาคม 2559

โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเราสำคัญยิ่งเพียงใด!


ตุลาคม 2559

เรียนรู้จากแอลมาและอมิวเล็ค


ตุลาคม 2559

ชั้นสี่ ประตูสุดท้าย


เมษายน 2559

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2559

สรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอด


เมษายน 2559

พระองค์จะทรงแบกท่านไว้และพาท่านกลับบ้าน


2015

ตุลาคม 2558

มีผลดีมากทีเดียว!


ตุลาคม 2558

อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น


ตุลาคม 2558

ฤดูร้อนกับคุณยายโรส


เมษายน 2558

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2558

ของประทานแห่งพระคุณ


เมษายน 2558

การเป็นคนจริงใจ


2014

ตุลาคม 2557

การได้รับประจักษ์พยานถึงแสงสว่างและความจริง


ตุลาคม 2557

“องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”


ตุลาคม 2557

การดำเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ


เมษายน 2557

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2557

สำนึกคุณในทุกสภาวการณ์


เมษายน 2557

ท่านกำลังหลับข้ามช่วงการฟื้นฟูหรือไม่


2013

ตุลาคม 2556

ท่านสามารถทำได้!


ตุลาคม 2556

เชิญมาร่วมกับเรา


เมษายน 2556

การเดินทางอันยอดเยี่ยมของท่านกลับบ้าน


เมษายน 2556

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2556

ความหวังแห่งความสว่างของพระผู้เป็นเจ้า


เมษายน 2556

สถานภาพสี่ประการ


2012

ตุลาคม 2555

ปีติแห่งฐานะปุโรหิต


ตุลาคม 2555

เรื่องความเสียใจและปณิธาน


เมษายน 2555

The Why of Priesthood Service


เมษายน 2555

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2555

ผู้ใดมีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา


2011

ตุลาคม 2554

You Matter to Him


ตุลาคม 2554

Providing in the Lord’s Way


ตุลาคม 2554

Forget Me Not


เมษายน 2554

ศักยภาพของท่าน เอกสิทธิ์ของท่าน


เมษายน 2554

การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส


เมษายน 2554

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


2010

ตุลาคม 2553

Pride and the Priesthood


ตุลาคม 2553

Of Things That Matter Most


เมษายน 2553

Your Happily Ever After


เมษายน 2553

“You Are My Hands”


เมษายน 2553

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2553

Continue in Patience


2009

ตุลาคม 2552

หลักธรรมสองข้อสำหรับเศรษฐกิจ


ตุลาคม 2552

The Love of God


เมษายน 2552

We Are Doing a Great Work and Cannot Come Down


เมษายน 2552

The Way of the Disciple


เมษายน 2552

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


2008

ตุลาคม 2551

The Infinite Power of Hope


ตุลาคม 2551

Lift Where You Stand


ตุลาคม 2551

Happiness, Your Heritage


เมษายน 2551

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2551

Faith of Our Father


เมษายน 2551

A Matter of a Few Degrees