2022

apríl 2022

Božská láska v Otcovom pláne


apríl 2022

Úvodné posolstvo


apríl 2022

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom


2021

október 2021

Potreba Cirkvi


apríl 2021

Obrana našej ústavy inšpirovanej Bohom


apríl 2021

Čo pre nás urobil náš Spasiteľ?


apríl 2021

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom


2020

október 2020

Dúfajte


október 2020

Milujte nepriateľov svojich


apríl 2020

Veľký plán


apríl 2020

Melchisedekovo kňazstvo a kľúče


apríl 2020

Vyjadrenie podpory generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym úradníkom


2019

október 2019

Dve veľké prikázania


október 2019

Dôverujte Pánovi


apríl 2019

Kam to povedie?


apríl 2019

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


2018

október 2018

Pravda a plán


október 2018

Rodičia a deti


apríl 2018

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi


apríl 2018

Moci kňazstva


apríl 2018

Malé a prosté veci


2017

október 2017

Plán a prehlásenie


apríl 2017

Božstvo a plán spásy


2016

október 2016

Zdieľanie znovuzriadeného evanjelia


apríl 2016

Protiklad vo všetkých veciach


2015

október 2015

Starší Dallin H. Oaks


apríl 2015

Podobenstvo o rozsievačovi


2014

október 2014

Milovať druhých a žiť s rozdielmi


apríl 2014

Kľúče a právomoc kňazstva


2013

október 2013

Žiadni iní bohovia


apríl 2013

Nasledovníci Krista


2012

október 2012

Chráňte deti


apríl 2012

Obeť


2011

október 2011

Teachings of Jesus


apríl 2011

Túžba


2010

október 2010

Two Lines of Communication


apríl 2010

Healing the Sick


2009

október 2009

Love and Law


apríl 2009

Unselfish Service


2008

október 2008

Sacrament Meeting and the Sacrament


apríl 2008

Testimony