2022

april 2022

Guddommelig kjærlighet i Faderens plan


april 2022

Innledende budskap


april 2022

Oppholdelse av generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


2021

oktober 2021

Behovet for en kirke


april 2021

Vi må forsvare vår guddommelig inspirerte grunnlov


april 2021

Hva har vår Frelser gjort for oss?


april 2021

Oppholdelse av generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


2020

oktober 2020

Vær ved godt mot


oktober 2020

Elsk deres fiender


april 2020

Den store plan


april 2020

Det melkisedekske prestedømme og nøklene


april 2020

Oppholdelse av generalautoriteter, områdesyttier og ledere på generalplan


2019

oktober 2019

To store bud


oktober 2019

Sett din lit til Herren


april 2019

Renset ved omvendelse


april 2019

Hvor vil dette føre hen?


april 2019

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


2018

oktober 2018

Sannhet og planen


oktober 2018

Foreldre og barn


april 2018

Oppholdelse av Kirkens funksjonærer


april 2018

Prestedømmets krefter


april 2018

Små og enkle ting


2017

oktober 2017

Planen og erklæringen


april 2017

Guddommen og frelsesplanen


2016

oktober 2016

La oss dele det gjengitte evangelium med andre


april 2016

Motsetning i alle ting


2015

oktober 2015

Styrket ved Jesu Kristi forsoning


april 2015

Lignelsen om såmannen


2014

oktober 2014

Ha kjærlighet for andre, og lev med meningsforskjeller


april 2014

Prestedømmets nøkler og myndighet


2013

oktober 2013

Ingen andre guder


april 2013

Kristi tilhengere


2012

oktober 2012

Beskytt barna


april 2012

Offer


2011

oktober 2011

Læresetninger om Jesus


april 2011

Ønsker


2010

oktober 2010

To kommunikasjonslinjer


april 2010

Healing the Sick


2009

oktober 2009

Love and Law


april 2009

Unselfish Service


2008

oktober 2008

Sacrament Meeting and the Sacrament


april 2008

vitnesbyrd