ԳրադարանԳերագույն համաժողովներԲոլոր խոսնակներըDallin H. Oaks

2021

2021 թ․ ապրիլ

Պաշտպանել աստվածայնորեն ներշնչված մեր սահմանադրությունը


2021 թ․ ապրիլ

Մեր Փրկիչն ի՞նչ է արել մեզ համար


2021 թ․ ապրիլ

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը


2020

2020 թ․ հոկտեմբեր

Ուրախ եղեք


2020 թ․ հոկտեմբեր

Սիրեք ձեր թշնամիներին


2020 թ․ ապրիլ

Մեծ ծրագիրը


2020 թ․ ապրիլ

Մելքիսեդեկյան քահանայությունը և բանալիները


2020 թ․ ապրիլ

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը


2019

2019 թ․ հոկտեմբեր

Երկու մեծ պատվիրանները


2019 թ․ հոկտեմբեր

Տիրոջն ապավինիր


2019 թ․ ապրիլ

Մաքրված ապաշխարությամբ


2019 թ․ ապրիլ

Ինչի՞ կհանգեցնեն մեր ընտրությունները


2019 թ․ ապրիլ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2018

2018 թ․ հոկտեմբեր

Ճշմարտությունը և ծրագիրը


2018 թ․ հոկտեմբեր

Ծնողները և երեխաները


2018 թ․ ապրիլ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում


2018 թ․ ապրիլ

Քահանայության զորությունները


2018 թ․ ապրիլ

Փոքր և հասարակ բաներ


2017

2017 թ․ հոկտեմբեր

Ծրագիրը և Հռչակագիրը


2017 թ․ ապրիլ

Աստվածագլուխը և Փրկության ծրագիրը


2016

2016 թ․ հոկտեմբեր

Կիսվել վերականգնված ավետարանով


2016 թ․ ապրիլ

Հակադրություն բոլոր բաներում


2015

2015 թ․ հոկտեմբեր

Զորանալով Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ


2015 թ․ ապրիլ

Սերմնացանի առակը


2014

2014 թ․ հոկտեմբեր

Սիրել ուրիշներին և ապրել տարբերություններով հանդերձ


2014 թ․ ապրիլ

Քահանայության բանալիները և իշխանությունը


2013

2013 թ․ հոկտեմբեր

Ուրիշ աստվածներ չունենաս


2013 թ․ ապրիլ

Քրիստոսի հետևորդները


2012

2012 թ․ հոկտեմբեր

Պաշտպանել երեխաներին


2012 թ․ ապրիլ

Զոհաբերություն


2011

2011 թ․ հոկտեմբեր

Հիսուսի ուսմունքները


2011 թ․ ապրիլ

Ցանկություն


2010

2010 թ․ հոկտեմբեր

Հաղորդակցման երկու ուղիները


2010 թ․ ապրիլ

Healing the Sick


2009

2009 թ․ հոկտեմբեր

Love and Law


2009 թ․ ապրիլ

Unselfish Service


2008

2008 թ․ հոկտեմբեր

Sacrament Meeting and the Sacrament


2008 թ․ ապրիլ

վկայություն