ΒιβλιοθήκηΓενική ΣυνέλευσηΌλοι οι ομιλητέςDallin H. Oaks

2021

Απρίλιος 2021

Η υπεράσπιση του θεόπνευστου Συντάγματός μας


Απρίλιος 2021

Τι έχει κάνει ο Σωτήρας μας για εμάς;


Απρίλιος 2021

Υποστήριξη των Μελών της Γενικής Εξουσίας, Μελών Περιοχής-Μελών των Εβδομήκοντα και Γενικών Κατεχόντων Υπεύθυνη Θέση


2020

Οκτώβριος 2020

Να έχετε θάρρος


Οκτώβριος 2020

Να αγαπάτε τους εχθρούς σας


Απρίλιος 2020

Το Μέγα Σχέδιο


Απρίλιος 2020

Η Μελχισεδική Ιεροσύνη και τα κλειδιά


Απρίλιος 2020

Υποστήριξη των Μελών της Γενικής Εξουσίας, Μελών Περιοχής-Μελών των Εβδομήκοντα και Γενικών Κατεχόντων Υπεύθυνη Θέση


2019

Οκτώβριος 2019

Δύο μεγάλες εντολές


Οκτώβριος 2019

Έλπιζε στον Κύριο


Απρίλιος 2019

Έχοντας καθαρισθεί με μετάνοια


Απρίλιος 2019

Πού θα οδηγήσει αυτό;


Απρίλιος 2019

Η υποστήριξη των κατεχόντων υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία


2018

Οκτώβριος 2018

Η αλήθεια και το σχέδιο


Οκτώβριος 2018

Γονείς και παιδιά


Απρίλιος 2018

Η υποστήριξη των κατεχόντων υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία


Απρίλιος 2018

Οι δυνάμεις της Ιεροσύνης


Απρίλιος 2018

Μικρά και απλά πράγματα


2017

Οκτώβριος 2017

Το σχέδιο και η διακήρυξη


Απρίλιος 2017

Η Θεϊκή Κεφαλή και το σχέδιο σωτηρίας


2016

Οκτώβριος 2016

Διάδοση του αποκατεστημένου Ευαγγελίου


Απρίλιος 2016

Opposition in All Things


2015

Οκτώβριος 2015

Ενδυναμωμένοι από την Εξιλέωση του Ιησού Χριστού


Απρίλιος 2015

Η παραβολή του σπορέα


2014

Οκτώβριος 2014

Αγαπώντας άλλους και ζώντας με διαφορές


Απρίλιος 2014

Τα κλειδιά και η εξουσία της Ιεροσύνης


2013

Οκτώβριος 2013

Όχι άλλους θεούς


Απρίλιος 2013

Οπαδοί του Χριστού


2012

Οκτώβριος 2012

Προστατεύστε τα παιδιά


Απρίλιος 2012

Θυσία


2011

Οκτώβριος 2011

Teachings of Jesus


Απρίλιος 2011

Desire


2010

Οκτώβριος 2010

Two Lines of Communication


Απρίλιος 2010

Healing the Sick


2009

Οκτώβριος 2009

Love and Law


Απρίλιος 2009

Unselfish Service


2008

Οκτώβριος 2008

Sacrament Meeting and the Sacrament


Απρίλιος 2008

Testimony