Đại Hội Trung Ương
Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2020


Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2020

Kính gửi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Kính thưa Các Anh Em: Như đã được hướng dẫn bởi điều mặc khải trong tiết 120 của sách Giáo Lý và Giao Ước, Hội Đồng Chi Dụng Tiền Thập Phân—gồm có Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa—cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của Giáo Hội. Các cơ quan của Giáo Hội chi dùng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận và đúng theo các chính sách cũng như các thủ tục.

Sở Kiểm Toán Giáo Hội, gồm có các chuyên gia có giấy phép hành nghề và biệt lập với tất cả các phòng sở và cơ quan khác của Giáo Hội, có trách nhiệm thực hiện những cuộc kiểm toán nhằm mục đích bảo đảm hợp lý đối với các khoản đóng góp nhận được, các khoản chi tiêu, cùng bảo vệ tài sản của Giáo Hội.

Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm Toán Giáo Hội cho rằng, về tất cả mọi phương diện, các khoản đóng góp nhận được, các khoản chi tiêu cùng tài sản của Giáo Hội trong năm 2020 đều đã được ghi chép và điều hành đúng theo như các ngân sách, chính sách, và phương pháp thực hành kế toán đã được Giáo Hội chấp thuận. Giáo Hội tuân theo những phương pháp thực hành đã được giảng dạy cho các tín hữu Giáo Hội về việc sống theo ngân sách, tránh nợ nần, và dành dụm cho lúc hoạn nạn.

Xin trân trọng đệ trình,

Sở Kiểm Toán của Giáo Hội

Jared B. Larson

Giám Đốc Điều Hành