Գերագույն համաժողովներ
Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը
նախորդ հաջորդ

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, այժմ ես ձեր հաստատմանը կներկայացնեմ Եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին, տարածքային յոթանասունականներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին։

Խնդրում ենք ձեր աջակցության քվեն արտահայտել սովորական ձևով, որտեղ էլ որ լինեք: Եթե դեմ քվեակողներ կան առաջարկություններին, խնդրում ենք կապվել ձեր ցցերի նախագահների հետ:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Ռասսել Մերիոն Նելսոնին՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Դալլին Հարիս Օուքսին՝ որպես Առաջին Նախագահության առաջին խորհրդական, և Հենրի Բենիոն Այրինգին՝ որպես Առաջին Նախագահության երկրորդ խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Դալլին Հ․ Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մ․ Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քվենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբանդին, Գարի Ի․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Ջերիթ Վ․ Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները` որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Տեղեկատվության կարգով նշում ենք, որ երեցներ Ռոբերտ Ս. Գայ և Տերենս Մ. Վինսոնy կազատվեն Յոթանասունի nախագահության անդամներi իրենց ծառայությունից, որն ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի օգոստոսի 1-ից:

Ովքեր ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել այս եղբայրներին իրենց նվիրված ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել ձեռքի բարձրացմամբ:

Թողարկվել են հետևյալ տարածքի յոթանասունականները. Երեցներ Շոն Դուգլասը, Մայքլ Ա. Դանը, Քլարկ Գ. Գիլբերտը, Ալֆրեդ Քյունգուն, Կառլոս Գ. Ռեվիլո կրտսերը և Վայանգինա Սիկահեման:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել նրանց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Մենք ազատել ենք Երեխաների միության գերագույն նախագահությունը հետևյալ կազմով․ Ջոյ Դ․ Ջոնս՝ նախագահ, Լիզա Լ․ Հարկնես՝ առաջին խորհրդական և Քրիստինա Բ. Ֆրանկո՝ երկրորդ խորհրդական։

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց երախտագիտությունն արտահայտել այս քույրերին իրենց նվիրված ծառայության համար, խնդրում ենք արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք երեցներ Փոլ Վ. Ջոնսոնին և Ս. Մարկ Պալմերին՝ որպես Յոթանասունի Նախագահության անդամներ, որն ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի օգոստոսի 1-ից:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են՝ միևնույն նշանով:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք հետևյալ բարձրագույն իշխանություն յոթանասունականներին. Շոն Դուգլաս, Մայքլ Ա. Դան, Քլարկ Գ. Գիլբերտ, Պատրիսիո Մ. Ջուֆրա, Ալֆրեդ Քյունգու, Ալվին Ֆ. Մերեդիթ III, Կառլոս Գ. Ռեվիլո կրտսեր և Վայանգինա Սիկահեմա:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույն ձևով:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տարածքային նոր յոթանասունականներին, ինչպես Եկեղեցին հայտարարեց այս շաբաթվա սկզբին:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են՝ միևնույն նշանով:

Առաջարկվում է, որ հաստատենք Երեխաների միության նոր գերագույն նախագահությանը․ Քամիլ Ն․ Ջոնսոնը՝ որպես նախագահ, Սյուզան Հ. Փորթերը՝ որպես առաջին խորհրդական և Էմի Ա. Ռայթը՝ որպես երկրորդ խորհրդական։

Ովքեր կողմ են, կարող են արտահայտել դա:

Ովքեր դեմ են, կարող են ևս քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն իշխանություններին, տարածքային յոթանասունականներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Կրկին, այն մարդիկ, ովքեր դեմ են քվեարկել այդ առաջարկներից որևէ մեկին, կարող են կապ հաստատել իրենց ցցերի նախագահների հետ։

Շնորհակալություն Եկեղեցու ղեկավարների համար ձեր շարունակական հավատքի և աղոթքների համար։