Đại Hội Trung Ương
Một Tình Trạng Bình Thường Mới

Một Tình Trạng Bình Thường Mới

Tôi mời anh chị em hãy càng ngày càng hướng tâm hồn, tâm trí và linh hồn của mình lên Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh chị em thân mến, hai ngày đại hội trung ương này thật là tuyệt vời! Tôi đồng ý với Anh Cả Jeffrey R. Holland. Như ông đã đề cập, các sứ điệp, những lời cầu nguyện và âm nhạc đều đã được Chúa soi dẫn. Tôi biết ơn tất cả những người đã tham gia bằng mọi cách.

Trong suốt các phiên họp, tôi đã hình dung ra trong tâm trí tôi anh chị em đang lắng nghe đại hội. Tôi đã cầu xin Chúa giúp tôi hiểu được điều anh chị em đang cảm nhận, lo lắng hoặc cố gắng giải quyết. Tôi đã tự hỏi điều gì mình có thể nói để kết thúc đại hội này mà sẽ gửi đến anh chị em với sự lạc quan về tương lai mà tôi biết rằng Chúa muốn anh chị em cảm thấy được.

Chúng ta sống trong một thời đại huy hoàng mà đã được các vị tiên tri thấy trước trong nhiều thế kỷ. Đây là gian kỳ mà không có một phước lành thiêng liêng nào sẽ bị giữ lại không ban cho người ngay chính.1 Bất chấp sự hỗn loạn của thế giới,2 Chúa cũng muốn chúng ta hướng tới tương lai “với niềm mong đợi vui mừng.”3 Chúng ta đừng phí thời gian để nuối tiếc những ký ức của thời đã qua. Sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên đang tiến bước. Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn các công việc của Giáo Hội Ngài và Giáo Hội Ngài sẽ đạt được các mục tiêu thiêng liêng của nó.

Sự thử thách cho anh chị em và tôi là để chắc chắn rằng mỗi người chúng ta sẽ đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Ngày nay, chúng ta thường nghe về “một tình trạng bình thường mới.” Nếu anh chị em thực sự muốn chấp nhận một tình trạng bình thường mới, thì tôi mời anh chị em hãy càng ngày càng hướng tâm hồn, tâm trí và linh hồn của mình lên Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy để điều đó trở thành tình trạng bình thường mới của anh chị em.

Hãy chấp nhận tình trạng bình thường mới của anh chị em bằng cách hối cải hằng ngày. Hãy tìm cách càng ngày càng trở nên thanh khiết trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Phục sự những người khác. Giữ một quan điểm vĩnh cửu. Làm vinh hiển những chức vụ kêu gọi của anh chị em. Và bất kể thử thách của mình là gì đi nữa thì hỡi anh chị em thân mến của tôi, hãy sống sao cho mỗi ngày để anh chị em chuẩn bị nhiều hơn để gặp Đấng Sáng Tạo của mình.4

Đó là lý do tại sao chúng ta có đền thờ. Các giáo lễ và giao ước của Chúa chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu, là phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành của Thượng Đế.5 Như anh chị em đã biết, đại dịch COVID đòi hỏi phải đóng cửa tạm thời các đền thờ của chúng ta. Sau đó, chúng ta bắt đầu mở cửa lại theo từng giai đoạn được phối hợp kỹ lưỡng. Với giai đoạn 2 hiện nay trong nhiều đền thờ, hàng ngàn cặp vợ chồng đã được làm lễ gắn bó và hàng ngàn người đã nhận được lễ thiên ân của chính họ chỉ trong vài tháng qua. Chúng tôi mong chờ một ngày mà tất cả mọi tín hữu xứng đáng của Giáo Hội lại có thể phục vụ tổ tiên của họ và thờ phượng trong một đền thờ thánh.

Giờ đây, tôi hân hoan loan báo kế hoạch xây cất sáu ngôi đền mới mà sẽ được xây dựng tại các địa điểm sau đây: Tarawa, Kiribati; Port Vila, Vanuatu; Lindon, Utah; Greater Guatemala City, Guatemala; São Paulo East, Brazil; và Santa Cruz, Bolivia.

Trong khi xây cất và bảo trì các đền thờ này, chúng tôi cầu nguyện rằng mỗi anh chị em sẽ xây dựng và duy trì bản thân mình để có thể được xứng đáng bước vào đền thờ thánh.

Anh chị em thân mến, giờ đây tôi ban phước cho anh chị em được tràn đầy sự bình an của Chúa Giê Su Ky Tô. Sự bình an của Ngài vượt quá mọi hiểu biết của người trần thế.6 Tôi ban phước cho anh chị em với ước muốn và khả năng gia tăng để tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Tôi hứa rằng khi làm như vậy, anh chị em sẽ nhận được đầy dẫy phước lành, kể cả việc có nhiều can đảm hơn, sự mặc khải cá nhân gia tăng, sự hòa hợp tuyệt vời hơn trong nhà của anh chị em và niềm vui ngay cả khi đang ở trong tình trạng bất ổn.

Cầu mong cho chúng ta cùng nhau tiến lên để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình—đó là chuẩn bị bản thân mình và thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa. Tôi cầu nguyện như vậy cùng bày tỏ tình yêu thương của tôi dành cho anh chị em trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.