การประชุมใหญ่สามัญ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ

พี่น้องทั้งหลาย ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนรัสเซลล์ มาเรียน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย; ดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด; และเฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดัลลิน เอช. โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ในฐานะรักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองต่อไปนี้: เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง, และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

บุคคลต่อไปนี้ได้พ้นจากหน้าที่ เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน, เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา, และริชาร์ด เจ. เมนส์ ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และมอบสถานะเกียรติคุณแก่พวกท่าน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่เหล่านี้และครอบครัวสำหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยม โปรดยกมือ

เอ็ลเดอร์แอล. ทอดด์ บัดจ์ พ้นจากหน้าที่ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณแก่การรับใช้ของท่าน โปรดยกมือ

อธิการดีน เอ็ม. เดวีส์และอธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์พ้นจากหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งและที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม ตามลำดับ

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้สำหรับการรับใช้ที่อุทิศตน โปรดยกมือ

เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้พ้นจากหน้าที่ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค: รูเบน อะคอสตา, เรเน อาร์. อัลบา, อัลเบอร์โต เอ. อัลวาเรซ, วลาดิเมียร์ เอ็น. อัสตาชอฟ, โฮเซ เอ็ม. บาตายา, แบรดฟอร์ด ซี. โบเว็น, เซอร์จีโอ ลูอิซ คาร์โบนี, อาร์มานโด คาร์ริออน, เอส. มาร์ค เคลย์ จูเนียร์, ซี. โดมินิค เดคาเย, ออสวาลโด อาร์. ดิอัส, ไมเคิล เอ็ม. ดัดลีย์, มาร์ค พี. เดอร์แฮม, อี. เซเวียร์ เอสปิโนซา, เจมส์ อี. อีแวนสัน, ปัสกวาวล์ เอฟ. ฟอร์ทูนาโต, แซม เอ็ม. กัลเวซ, พาตริซิโอ เอ็ม. จุนฟรา, ลีโอนาร์ด ดี. เกรียร์, แดเนียล พี. ฮอลล์, โทรุ ฮายาชิ, พอล เอฟ. ฮินท์เซ, อดอล์ฟ เจ. โยฮันส์ซัน, วิศิษฐ์ คณาคำ, ซอง ฮุน คู, เปโดร เอ็กซ์. ลาร์เรอัล, จอห์นนี่ แอล. ลีโอตา, โฮเซ อี. มาราบียา, โจเอล มาร์ติเนซ, จัวคิม เจ. โมเรียรา, ไอแซค เค. มอร์ริสัน, เอดูอาร์โด เอ. โนรัมบูเอนา, เฟอร์ดินานด์ พี. แพงัน, ไยรัซ ซี. เปเรซ, สตีเวน เอ็ม. ปีเตอร์เซ็น, เจย์ ดี. พิเมนเทล, เอ็ดวาลโด บี. พินโต จูเนียร์, อเล็กเซย์ วี. ซามายคิน, เค. เดวิด สก็อตต์, รูลอน เอฟ. สเตซีย์, คาร์ล เอ็ม. ทิลล์แมน, วิลเลียม อาร์. ทิเทรา, คาร์ลอส อาร์. โทเลโด, ซีซาร์ อี. วิลลาร์, เดวิด ที. วอร์นเนอร์, แกย์รี เค. ไวลด์, และวิลเลียม บี. วอห์น

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

เนื่องจากเอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตันพ้นจากหน้าที่ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และได้รับสถานะเกียรติคุณ ท่านจึงพ้นจากหน้าที่ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบด้วยเช่นกัน

เอ็ลเดอร์เบรนท์ เอช. นีลสันได้รับเรียกเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และเราขอเสนอให้ท่านได้รับการสนับสนุน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดีน เอ็ม. เดวีส์เป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม และแอล. ทอดด์ บัดจ์เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ใดก็ตามที่คัดค้านขอให้ทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ลอร์เรียน พี. เบลิลิมวา, โจนาธอน ดับเบิลยู. บังเคอร์, เอนริเก อาร์. มายอร์กา, และคอนสแตนติน โทโลมีฟ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักรที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอให้ผู้ที่คัดค้านการเสนอชื่อใดๆ ก็ตามติดต่อประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราขอขอบคุณในศรัทธาและคำสวดอ้อนวอนของท่านที่มีให้ผู้นำในศาสนจักรเสมอมา