Đại Hội Trung Ương
Hãy Tiến Bước

Hãy Tiến Bước

Công việc của Chúa đang đều đặn tiến bước.

Anh chị em thân mến, thật là một niềm vui sướng khi được hiện diện với anh chị em trong khi chúng ta bắt đầu Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 190 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi thích tham gia với anh chị em trong nhà của anh chị em hoặc bất cứ nơi nào anh chị em đang có mặt để cùng nhau lắng nghe các sứ điệp của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải cùng các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội.

Chúng ta biết ơn biết bao về công nghệ mà cho phép chúng ta được kết nối thành một cuộc quy tụ tuyệt vời trên toàn cầu của các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Đại hội Trung Ương tháng Tư vừa qua đã được nhiều người xem hơn bất cứ đại hội nào trước đó, và chúng tôi kỳ vọng điều đó sẽ diễn ra lần nữa.

Trong vài tháng qua, một đại dịch toàn cầu, những trận cháy rừng dữ dội và các thiên tai khác đã khiến thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Tôi chia buồn với anh chị em nào đã mất đi một người thân yêu trong thời gian này. Và tôi cầu nguyện cho tất cả những ai hiện đang đau khổ.

Trong khi đó, công việc của Chúa đang đều đặn tiến bước. Ở giữa những việc giữ khoảng cách với người khác, đeo khẩu trang và các buổi họp Zoom, chúng ta đã học cách làm một số điều khác biệt và một số điều thậm chí còn hiệu quả hơn. Những thời điểm bất thường có thể mang lại các phần thưởng lạ thường.

Những người truyền giáo và các vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo của chúng ta là những người tháo vát, kiên cường và thực sự phi thường. Mặc dù hầu hết những người truyền giáo đã phải tìm ra những cách thức mới, đầy sáng tạo để làm việc, nhưng nhiều phái bộ truyền giáo đã báo cáo là đã giảng dạy nhiều hơn bao giờ hết.

Chúng ta đã phải đóng cửa các đền thờ trong một thời gian và một số dự án xây cất đã bị trì hoãn một thời gian ngắn, nhưng bây giờ chúng đều đang tiếp tục. Trong năm 2020, chúng ta sẽ làm lễ động thổ cho 20 đền thờ mới!

Công việc lịch sử gia đình đã gia tăng theo cấp số nhân. Nhiều tiểu giáo khu và giáo khu mới đã được tạo ra. Và chúng tôi rất vui mừng để báo cáo rằng Giáo Hội đã cung cấp viện trợ nhân đạo vì nạn đại dịch cho 895 dự án ở 150 quốc gia.

Việc học phúc âm gia tăng trong nhiều gia đình đang dẫn đến những chứng ngôn và mối quan hệ gia đình vững mạnh hơn. Một người mẹ viết: “Bây giờ, chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với con cháu của mình khi chúng tôi họp mặt trên Zoom vào mỗi Chủ Nhật. Mỗi người lần lượt đưa ra những suy nghĩ của mình về tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Những lời cầu nguyện cho những người trong gia đình chúng tôi đã thay đổi vì chúng tôi hiểu rõ hơn điều họ cần.”

Tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là một dân tộc đang sử dụng thời điểm độc đáo này để phát triển phần thuộc linh. Chúng ta ở đây trên thế gian để được thử thách, để xem liệu chúng ta có chọn tuân theo Chúa Giê Su Ky Tô, hối cải thường xuyên, học hỏi và tiến bộ hay không. Tinh thần của chúng ta mong mỏi được tiến bộ. Và chúng ta làm hết sức mình bằng cách kiên quyết ở trên con đường giao ước.

Qua tất cả những điều đó, Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, yêu thương chúng ta! Hai Ngài quan tâm đến chúng ta! Hai Ngài và các thiên sứ của hai Ngài đang trông nom chúng ta.1 Tôi biết điều đó là có thật.

Khi chúng ta quy tụ lại và nghe những lời Chúa đã soi dẫn cho các tôi tớ của Ngài để đưa ra, tôi mời anh chị em hãy suy ngẫm về một lời hứa mà Chúa đã ban cho. Ngài phán rằng “bất cứ ai muốn đều có thể có được lời của Thượng Đế, là lời sống và mãnh lực, đánh tan tất cả những xảo quyệt, những cạm bẫy, cùng những mưu chước của quỷ dữ, và dẫn dắt [môn đồ] của Đấng Ky Tô đi vào con đường chật và hẹp.”2

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ chọn tuân theo lời của Thượng Đế khi lời Ngài được tuyên bố trong đại hội trung ương này. Và tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của Chúa dành cho anh chị em,3 trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.