การประชุมใหญ่สามัญ
ก้าวไปข้างหน้า

รุดหน้าต่อไป

งานของพระเจ้ายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้า ยินดี อย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่านขณะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 190 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าชอบฟังข่าวสารของศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และผู้นำท่านอื่นๆ ของศาสนจักรร่วมกับท่านในบ้านของท่านหรือที่ใดก็ตามที่ท่านอยู่

เราสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่อถึงกันในการชุมนุมใหญ่เดียวทั่วโลกของสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ มีคนดูการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนครั้งที่แล้วมากกว่าครั้งใดๆ ก่อนหน้านี้ และเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเช่นนั้นอีก

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การระบาดทั่วโลก ไฟป่าโหมกระหน่ำ และภัยธรรมชาติอื่นๆ ทำให้โลกของเรากลับตาลปัตร ข้าพเจ้าเสียใจกับท่านที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงนี้ และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ทุกท่านที่กำลังทุกข์ทรมาน

ขณะเดียวกัน งานของพระเจ้ายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ท่ามกลางการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการประชุมทางซูม เราเรียนรู้ที่จะทำบางอย่างต่างจากเดิมและบางอย่างถึงกับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยุคที่ไม่ปกติธรรมดานำมาสู่รางวัลที่ไม่ปกติธรรมดา

ผู้สอนศาสนาและหัวหน้าเผยแผ่ของเราแก้ปัญหาได้ดี รู้จักปรับตัว และน่าทึ่งจริงๆ ถึงแม้ผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่ต้องหาวิธีใหม่ที่สร้างสรรค์ในการทำงาน แต่คณะเผยแผ่หลายแห่งรายงานว่ากำลังทำงานสอน มากกว่า ที่เคยเป็นมา

เราต้องปิดพระวิหารช่วงหนึ่ง และโครงการก่อสร้างบางแห่งล่าช้าไปบ้าง แต่เวลานี้ทุกแห่งกำลังก้าวหน้า ในปฏิทินปี 2020 เราจะมีการเบิกดินพระวิหารใหม่ 20 แห่ง!

งานประวัติครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อตั้งวอร์ดและสเตคใหม่หลายแห่ง และเรายินดีที่จะรายงานว่าศาสนจักรได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมสำหรับการระบาดครั้งนี้ 895 โครงการใน 150 ประเทศ

การศึกษาพระกิตติคุณที่เพิ่มขึ้นในหลายๆ บ้านส่งผลให้ประจักษ์พยานและความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้น มารดาคนหนึ่งเขียนว่า: “เรารู้สึกสนิทกับลูกหลานมากขึ้นเพราะเราเจอกันผ่านซูมทุกวันอาทิตย์ แต่ละคนผลัดกันให้ข้อคิดเกี่ยวกับ จงตามเรามา การสวดอ้อนวอนให้สมาชิกครอบครัวเราเปลี่ยนไปเพราะเราเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการมากขึ้น”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้เติบโตทางวิญญาณ เราอยู่บนโลกนี้เพื่อรับการทดสอบ เพื่อดูว่าเราจะเลือกติดตามพระเยซูคริสต์ กลับใจอย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้ และก้าวหน้าหรือไม่ วิญญาณของเราปรารถนาจะก้าวหน้า และเราก้าวหน้าได้ดีที่สุดโดยอยู่อย่างมั่นคงบนเส้นทางพันธสัญญา

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ทรงรักเรา! ทรงห่วงใยเรา! ทั้งสองพระองค์และเหล่าเทพศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลเราอยู่1 ข้าพเจ้าทราบว่านี่เป็นความจริง

ขณะเรามารวมตัวกันฟังถ้อยคำที่พระเจ้าทรงดลใจผู้รับใช้ของพระองค์ให้พูด ข้าพเจ้าขอให้ท่านไตร่ตรองสัญญาที่พระเจ้าทรงทำ พระองค์ทรงประกาศว่า “ผู้ใดก็ตามที่ปรารถนา ก็อาจยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งมีชีวิตและทรงพลัง, ซึ่งจะแยกกลโกง … และกลอุบายของมารทั้งหมดออกจากกัน, และนำ [สานุศิษย์] ของพระคริสต์ไปในทางคับแคบและแคบ”2

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่าน เลือก ยึดมั่นในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าตามที่ประกาศในช่วงการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะสัมผัสถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงมีให้ท่าน3 ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน