Գերագույն համաժողովներ
Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը
նախորդ հաջորդ

Բարձրագույն իշխանությունների, տարածքային յոթանասունականների և բարձրագույն պաշտոնյաների հաստատումը

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, այժմ ես ձեր հաստատմանը կներկայացնեմ Եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին, տարածքային յոթանասունականներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին։

Խնդրում ենք ձեր աջակցության քվեն արտահայտել սովորական ձևով, որտեղ էլ որ լինեք: Եթե դեմ քվեակողներ կան առաջարկությանը, խնդրում ենք կապվել ձեր ցցերի նախագահների հետ:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Ռասսել Մ. Նելսոնին՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Դալլին Հարիս Օուքսին՝ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Հենրի Բենիոն Այրինգին՝ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Դալլին Հ․ Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մ․ Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քվենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբանդին, Գարի Ի․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Ջերիթ Վ․ Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները` որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում է, որ մենք ազատենք հետևյալ տարածքային յոթանասունականներին. Երեցներ Խորխե Թ. Բեսերա, Մարկ Ս. Բրայս, Ջերեմի Ռ. Յագի, Քելլի Ռ. Ջոնսոն, Ադեյինկա Ա. Օջեդիրան և Մոիսես Վիլանուեվա։

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել նրանց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ անկեղծ երախտագիտությաբ ազատենք Եղբայր Սթեֆան Վ. Օուենին որպես Երիտասարդ տղամարդկանց գերագույն նախագահ, Դուգլաս Դ․ Հոլմսին որպես առաջին խորհրդական և Մ․ Ջոզեֆ Բրոուին որպես երկրորդ խորհրդական:

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրներին իրենց գերազանց ծառայության համար, խնդրում ենք արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք հետևյալ անձանց, որպես Բարձրագույն իշխանություն յոթանասունականներ. Խորխե Թ. Բեսերա, Մեթյու Ս․ Հոլլանդ, Վիլիամ Կ․ Ջեքսոն, Ջերեմի Ռ. Յագի, Քելլի Ռ. Ջոնսոն, Թիերի Կ․ Մատումբո, Ադեյինկա Ա. Օջեդիրան, Սիրո Շմայլ և Մոիսես Վիլանուեվա։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույն ձևով:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք հետևյալ տարածքային յոթանասունականներին` Ջեյ Դ․ Անդերսեն, Ֆաապիտո Օուապաո, Ֆրեդերիկ Կ․ Բալլի կրտ․, Քեվին Վ․ Բըրչ, Ջոն Վ․ Բոսվել III, Ջ․ Ֆրանսիսկո Բյոր, Սուչատ Չայքանա, Մեթյու Ռ․ Քլարկ, Լ․ Գիդո Կրիստոբալ, Էդմարկ Ռ․ Դյումա, Կառլոս Ա․ Գաբալոն, Մ․ Էնդրյու Գալտ IV, Քլարկ Ջ․ Գիլբերտ, Լեոնարդ Դ․ Գրիր, Վլադիսլավ Յու․ Գորնոստաեվ, Դ․ Մարտին Գուրի, Ռիչարդ Ի․ Հիտոն, Բրոկ Ս․ Հայաթ, Դեյվիդ Հ․ Հանցման, Նորման Ս․ Ինսոն, Դենիել Կաբասոն, Ֆեդերիկո Մ․ Կայնլայն, Ջեֆրի Ջ․ Կյոր, Յանգջուն Կվոն, Դեյվիդ Ջ․ Լաֆրանս, Ռիկարդո Ս․ Լեիչ, Մարսելո Լոզա, Խոսե Ջ․ Մանարին, Ջերեմիա Ջ․ Մորգան, Մարկ Ա․ Մորթենսեն, Էդուարդո Ֆ․ Օրտեգա, Նեյթն Դ․ Փեյս, Մայքլ Մ․ Փաքեր, Օմառ Ի․ Պալասիոս, Խորխե Վ․ Պերեզ, Կիրիլ Պոխիլկո, Սերխիո Ա․ Պօնսիո, Արտուր Ռասկոն, Միգել Ա․ Ռեյնոսո, Գոստավո Ջ․ Հեզենջ, Ռոբերտ Ջ․ Ռիվարոլա, Տոնգա Ջ․ Սայ, Լուսիանո Սանկարի, Ռոսենդո Սանտոս, Հենրի Սավստրոմ, Ջ․ Մեթյու Սքոտ, Ջեյմս Ի․ Սլոթեր, Ռոբերտ Թ․ Սմիթ, Ռիկարդո Ա․ Սփենսեր, Քոլին Ս․ Ստաուֆեր, Դեյվիդ Ս․ Ստյուարտ, Ջարեդ Վ․ Սթոուն, Առլեն Մ․ Թումալիուան, Մարտին Ջ․ Թուրվի, Յան Ս․ Վեգա, Փոլ Բ․ Վիպի, Չադ Ռ․ Վիլկինսոն և Դաու Ռ․ Վիլսոն։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Առաջարկվում է, որ հաստատենք երիտասարդ տղամարդկանց նոր գերագույն նախագահությանը՝ Ստիվեն Ջ․ Լանդ՝ որպես նախագահ, Ահմադ Սալիմ Քորբիտ՝ որպես առաջին խորհրդական և Բրեդլի Ռեյ Վիլկոքս՝ որպես երկրորդ խորհրդական։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են ևս քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն իշխանություններին, տարածքային յոթանասունականներին և բարձրագույն պաշտոնյաներին ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես:

Կրկին, մենք հրավիրում ենք բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են քվեարկել այդ առաջարկներից որևէ մեկին, կապ հաստատել իրենց ցցերի նախագահների հետ։

Շնորհակալություն ենք հայտնում Եկեղեցու ղեկավարների համար ձեր շարունակական հավատքի և աղոթքների համար։