Đại Hội Trung Ương
  Các Nhân Chứng, Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn, và Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ
  Tải xuống
  Trang Này (MP3)
  Cước Chú
  Nền

  Các Nhân Chứng, Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn, và Các Lớp Học Hội Thiếu Nữ

  Những điều chỉnh mà giờ đây chúng tôi sẽ loan báo là để giúp các thiếu niên và thiếu nữ phát triển tiềm năng cá nhân thiêng liêng của các em.

  Thưa anh chị em thân mến, thật tuyệt vời để được hiện diện cùng với anh chị em một lần nữa trong đại hội trung ương. Đầu tuần này, thông báo đã được gửi đến các tín hữu của Giáo Hội về những thay đổi trong chính sách liên quan đến những người có thể phục vụ với tư cách là nhân chứng trong lễ báp têm và các giáo lễ gắn bó. Tôi muốn nhấn mạnh ba điểm đó.

  1. Phép báp têm làm thay cho một người đã qua đời có thể được chứng kiến bởi bất kỳ người nào đang nắm giữ một giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực, kể cả giấy giới thiệu sử dụng có giới hạn.

  2. Bất kỳ tín hữu nào đã được làm lễ thiên ân có giấy giới thiệu đi đền thờ còn hiệu lực đều có thể phục vụ với tư cách là nhân chứng trong các giáo lễ gắn bó dành cho người sống hoặc giáo lễ gắn bó làm thay.

  3. Bất kỳ tín hữu nào của Giáo Hội đã được làm phép báp têm đều có thể phục vụ với tư cách là nhân chứng cho lễ báp têm dành cho người sống. Sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các phép báp têm được thực hiện bên ngoài đền thờ.

  Các điều chỉnh trong chính sách này chỉ mang tính thủ tục. Các giáo lý và giao ước cơ bản vẫn không thay đổi. Và có hiệu quả như nhau trong tất cả các giáo lễ. Những thay đổi này sẽ làm gia tăng một cách đáng kể sự tham gia của gia đình vào các giáo lễ này.

  Tôi cũng muốn nói với anh chị em vào lúc này để giới thiệu những điều chỉnh áp dụng cho giới trẻ và những vị lãnh đạo của các em.

  Anh chị em còn nhớ rằng tôi đã mời gọi giới trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô gia nhập đạo quân trẻ tuổi của Chúa để tham gia vào chính nghĩa lớn nhất trên thế gian ngày hôm nay—sự quy tụ Y Sơ Ra Ên.1 Tôi đã đưa ra lời mời này cho giới trẻ của chúng ta bởi vì các em có năng khiếu đặc biệt trong việc kết nối với người khác và chia sẻ những gì các em tin tưởng với một cách đầy thuyết phục. Chính nghĩa của sự quy tụ là một phần thiết yếu trong việc giúp chuẩn bị thế gian và dân cư trên thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa.

  Trong mỗi tiểu giáo khu, đạo quân trẻ tuổi của Chúa được dẫn dắt bởi một vị giám trợ, là một tôi tớ tận tụy của Thượng Đế. Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của ông là chăm lo cho các thiếu niên và thiếu nữ trong tiểu giáo khu của mình. Vị giám trợ và các cố vấn của ông hướng dẫn công việc của các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các lớp học Hội Thiếu Nữ trong tiểu giáo khu của họ.

  Những điều chỉnh mà giờ đây chúng tôi sẽ loan báo là để giúp các thiếu niên và thiếu nữ phát triển tiềm năng cá nhân thiêng liêng của các em. Chúng tôi cũng muốn củng cố các nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn và các lớp học Hội Thiếu Nữ và cung cấp sự hỗ trợ cho các vị giám trợ và các vị lãnh đạo thành niên khác khi họ phục vụ thế hệ đang vươn lên.

  Anh Cả Quentin L. Cook giờ đây sẽ thảo luận những điều chỉnh có liên quan đến các em thiếu niên. Và tối nay, trong phiên họp phụ nữ trung ương, Chị Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, sẽ thảo luận về những điều chỉnh có liên quan đến các em thiếu nữ.

  Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Mười Hai Vị Sứ Đồ đều đồng lòng tán thành các nỗ lực này để củng cố giới trẻ của chúng ta. Ôi, chúng tôi yêu thương các em biết bao và cầu nguyện cho các em! Các em chính là “hy vọng của Y Sơ Ra Ên, quân đội của Si Ôn, thế hệ của thời kỳ được hứa.”2 Chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào giới trẻ của chúng ta và lòng biết ơn đối với các em. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.