2010-2019
Vi kan gjøre bedre og bli bedre
Nedlastinger
Denne siden (MP3)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Vi kan gjøre bedre og bli bedre

Gjør deres fokus på daglig omvendelse til en så integrert del av deres liv at dere kan utøve prestedømmet med større kraft enn noen gang før.

Mine kjære brødre, det er inspirerende å se ut over denne store forsamlingen som er Herrens bataljon av prestedømsbærere. For en mektig styrke dere er for det gode! Vi er glad i dere. Vi ber for dere. Og vi er svært takknemlige for dere.

I det siste har jeg blitt ledet til Herrens rettledning gitt gjennom profeten Joseph Smith: “Tal ikke annet enn omvendelse til denne generasjon.”1 Denne erklæringen blir ofte gjentatt i Skriftene.2 Den leder til et åpenbart spørsmål: “Trenger alle å omvende seg?” Svaret er ja.

Altfor mange mennesker anser omvendelse som en straff – noe som må unngås unntatt i de mest alvorlige situasjoner. Men denne følelsen av å bli straffet, kommer fra Satan. Han prøver å hindre oss i å stole på Jesus Kristus,3 som står med åpne armer,4 med et håp og en villighet til å tilgi, rense, styrke og helliggjøre oss.

Ordet omvendelse i det greske nye testamente er metanoeo. Prefikset meta- betyr “forandre.” Suffikset -noeo er beslektet med greske ord som betyr “sinn,” “kunnskap,” “ånd” og “ånde.”5

Derfor, når Jesus ber dere og meg om å “omvende” oss,6 ber han oss om å forandre vårt sinn, vår kunnskap, vår ånd – til og med måten vi puster på. Han ber oss om å forandre måten vi uttrykker kjærlighet på, hvordan vi tenker, yter tjeneste, bruker vår tid, behandler vår hustru, underviser våre barn og til og med hvordan vi tar vare på kroppen vår.

Ingenting er mer frigjørende, mer foredlende eller mer avgjørende for vår individuelle fremgang enn et regelmessig, daglig fokus på omvendelse. Omvendelse er ikke en hendelse, det er en prosess. Det er nøkkelen til lykke og fred i sinnet. Når den kombineres med tro, åpner omvendelse vår tilgang til kraften i Jesu Kristi forsoning.7

Enten du trofast vandrer på paktens sti, har falt eller gått bort fra paktens sti, eller ikke engang kan se stien fra der du befinner deg nå, ber jeg deg om å omvende deg. Opplev den styrkende kraften i daglig omvendelse – av å gjøre litt bedre og bli litt bedre for hver dag.

Når vi velger å omvende oss, velger vi å forandre oss! Vi lar Frelseren omforme oss til den beste versjonen av oss selv. Vi velger å vokse åndelig og motta glede – gleden av forløsning i Ham.8 Når vi velger å omvende oss, velger vi å bli mer lik Jesus Kristus!9

Brødre, vi trenger å gjøre bedre og bli bedre fordi vi er i kamp. Kampen mot synd er reell. Motstanderen mangedobler sin innsats for å ødelegge vitnesbyrd og forhindre Herrens verk. Han utruster sine undersåtter med svært mektige våpen for å holde oss borte fra å ta del i Herrens glede og kjærlighet.10

Omvendelse er nøkkelen til å unngå elendighet forårsaket av motstanderens feller. Herren forventer ikke at vi skal være fullkomne på dette tidspunktet i vår evige fremgang. Men han forventer at vi skal bli stadig renere. Daglig omvendelse er veien til renhet, og renhet gir kraft. Personlig renhet kan gjøre oss til mektige redskaper i Guds hender. Vår omvendelse – vår renhet – vil gi oss kraft slik at vi kan hjelpe til med Israels innsamling.

Herren underviste profeten Joseph Smith om “at prestedømmets rettigheter er uadskillelig forbundet med himmelens krefter, og at himmelens krefter hverken kan kontrolleres eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper.”11

Vi vet hva som vil gi oss større tilgang til himmelens krefter. Vi vet også hva som vil hindre vår fremgang – hva vi må slutte å gjøre for å øke vår tilgang til himmelens krefter. Brødre, søk med bønnens hjelp å forstå hva som står i veien for din omvendelse. Identifiser hva som hindrer deg i å omvende deg. Og så må du forandre deg! Omvend deg! Vi kan alle gjøre bedre og bli bedre enn noen gang før.12

Det er konkrete ting vi sannsynligvis kan forbedre oss i. Én er måten vi behandler kroppen vår på. Jeg er storlig forundret over det mirakelet menneskekroppen er. Den er et storartet skaperverk, avgjørende for vår gradvise fremgang mot vårt endelige, guddommelige potensial. Vi kan ikke ha fremgang uten den. Ved å gi oss kroppen vår i gave, lar Gud oss ta et viktig skritt mot å bli mer lik ham.

Satan forstår dette. Han er utålmodig, frustrert og sint over det faktum at hans førjordiske frafall diskvalifiserer ham fra dette privilegiet, og etterlater ham i en konstant tilstand av misunnelse og bitterhet. Mange, om ikke de fleste av de fristelsene han legger i vår vei, får oss derfor til å misbruke vår kropp eller andres kropp. Fordi Satan er ulykkelig uten en kropp, vil han at vi skal være ulykkelige på grunn av vår.13

Din kropp er ditt personlige tempel, skapt for å huse din evige ånd.14 Hvordan du tar vare på dette tempelet, er viktig. Så spør jeg dere brødre: Er dere mer interessert i å kle og stelle kroppen deres for å bli likt av verden enn for å behage Gud? Svaret deres på dette spørsmålet sender en direkte melding til ham om deres følelser angående hans ekstraordinære gave til dere. I ærbødigheten for vår kropp, brødre, tror jeg at vi kan gjøre bedre og bli bedre.

En annen ting vi også kan gjøre bedre og bli bedre til er hvordan vi ærer kvinnene i vårt liv, for det første vår hustru og våre døtre, vår mor og våre søstre.15

For noen måneder siden fikk jeg et hjerteskjærende brev fra en kjær søster. Hun skrev: “[Mine døtre og jeg] føler at vi er i en intens konkurranse om våre ektemenns og sønners udelte oppmerksomhet, med oppdateringer døgnet rundt innen idrett, videospill, oppdateringer på aksjemarkedet [og] endeløs analysering av kamper innen enhver [tenkelig] idrett. Det føles som om vi ikke har prioritet hos våre ektemenn og sønner på grunn av deres konstante tidsbruk og oppmerksomhet rettet mot underholdning [idrett og spill].”16

Brødre, deres første og fremste plikt som en bærer av prestedømmet er å elske og ha omsorg for deres hustru. Bli ett med henne. Vær hennes partner. Gjør det lett for henne å ønske å være din. Ingen aktivitet eller hobby i livet skulle være viktigere enn å bygge et evig forhold med henne. Ingenting på TV, en mobil enhet eller en datamaskin er viktigere enn hennes velbefinnende. Ta en gjennomgang av hvordan du bruker tiden din og hvor du bruker din energi. Det vil fortelle deg hvor hjertet ditt er. Be om at ditt hjerte må komme på bølgelengde med din hustrus hjerte. Søk etter å gi henne glede. Søk etter hennes råd, og lytt. Hennes råd vil forbedre dine handlinger.

Hvis du har et behov for å omvende deg på grunn av den måten du har behandlet kvinnene som er deg nærmest på, begynn nå. Og husk at det er ditt ansvar å hjelpe kvinnene i ditt liv å motta de velsignelser som kommer ved å etterleve Herrens kyskhetslov. Vær aldri grunnen til at en kvinne ikke kan motta sine tempelvelsignelser.

Brødre, vi trenger alle å omvende oss. Vi trenger å komme oss ut av sofaen, legge bort fjernkontrollen og våkne opp fra vår åndelige slumring. Det er på tide å ta på seg Guds fulle rustning slik at vi kan engasjere oss i det viktigste arbeidet på jorden. Det er på tide å “støt[e] frem med [vår] sigd, og høst[e] av all [vår] makt, sinn og styrke.”17 De onde kreftene har aldri vært sterkere enn de er i dag. Som Herrens tjenere kan vi ikke sove når denne kampen pågår.

Din familie trenger ditt lederskap og din kjærlighet. Ditt quorum og de som er i din menighet eller gren trenger din styrke. Og alle som møter deg trenger å vite hvordan en sann Herrens disippel ser ut og hvordan han oppfører seg.

Mine kjære brødre, dere ble utvalgt av vår Fader til å komme til jorden i denne avgjørende tiden på grunn av deres førjordiske åndelige tapperhet. Dere er blant de fineste, tapreste menn som noen gang har kommet til jorden. Satan vet hvem dere er og hvem dere var i foruttilværelsen, og han forstår det arbeid som må være gjort før Frelseren kommer tilbake. Etter årtusener med utøvelse av sine snedige kunster, er motstanderen erfaren og uforbederlig.

Heldigvis er det prestedømme vi bærer mye sterkere enn motstanderens list. Jeg ber dere innstendig om å være de menn og unge menn som Herren trenger at dere er. Gjør deres fokus på daglig omvendelse til en så integrert del av deres liv at dere kan utøve prestedømmet med større kraft enn noen gang før. Dette er den eneste måten dere kan holde dere selv og deres familie åndelig trygg på i den utfordrende tiden som ligger foran oss.

Herren trenger uselviske menn som setter andres velferd høyere enn sin egen. Han trenger menn som målrettet arbeider for å tydelig høre Åndens røst. Han trenger paktens menn som holder sine pakter med integritet. Han trenger menn som er fast bestemt på å holde seg seksuelt rene – verdige menn som kan bli kalt på på et øyeblikks varsel til å gi velsignelser med et rent hjerte, et rent sinn og villige hender. Herren trenger menn som er ivrige til å omvende seg – menn som ivrer etter å tjene og å være en del av Herrens bataljon av verdige prestedømsbærere.

Jeg velsigner dere til å bli disse mennene. Jeg velsigner dere med mot til å omvende dere daglig og lære hvordan dere skal utøve full prestedømskraft. Jeg velsigner dere med at dere skal formidle Frelserens kjærlighet til deres hustru og barn og til alle som kjenner dere. Jeg velsiger dere til å gjøre bedre og til å bli bedre. Og jeg velsigner dere med at når dere gjør denne innsatsen, vil dere oppleve mirakler i deres liv.

Vi er engasjert i Den allmektige Guds verk. Jesus er Kristus. Vi er deres tjenere. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.