2010–2019 թթ․
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, այժմ ես ձեր հաստատմանը կներկայացնեմ Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորներին, Տարածքային Յոթանասունականներին և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին։

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Ռասսել Մ. Նելսոնին՝ որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Դալլին Հարիս Օուքսին՝ որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Հենրի Բենիոն Այրինգին՝ որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Դալլին Հ․ Օուքսին որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և Մ․ Ռասսել Բալլարդին՝ որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող Նախագահ։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներին` Մ. Ռասսել Բալլարդին, Ջեֆրի Ռ. Հոլանդին, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆին, Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, Քուենթին Լ. Քուքին, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնին, Նիլ Լ․ Անդերսենին, Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդին, Գարի Է․ Սթիվենսոնին, Դեյլ Գ․ Ռենլանդին, Գերրիտ Վ․ Գոնգին և Ուլիսես Սոարեսին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության Խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները` որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում է, որ հաստատենք Բրուկ Փ․ Հեյլսին, ով կանչվել է որպես Յոթանասունի Բարձրագույն Իշխանավոր։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե այդպիսիք կան, կարող են արտահայտել դա:

Առաջարկվում է, որ իրենց նշանակալից ծառայության համար խորին երախտագիտությամբ Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականների կոչումներից ազատենք՝ Երեցներ Մերվին Բ․ Առնոլդին, Քրեյգ Ա. Քարդոնին, Լարի Ջ. Էքո Հոքին, Ս. Սքոթ Գրոուին, Ալլան Ֆ. Փաքերին, Գրեգորի Ա. Շվայցերին և Կլաուդիո Դ. Զիվիկին և շնորհել նրանց պատվավոր անդամի կոչում։

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել այս եղբայրներին իրենց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է, որ ազատենք հետևյալ եղբայրներին Տարածքային Յոթանասունականների կոչումներից՝ Բ․ Սերջիո Անտունես, Ալան Կ․ Բատ, Ռ․ Ռանդալ Բլյուտ, Հանս Թ․ Բում, Ֆերնանդո Ի․ Քալդերոն, Հ․ Մարսելո Կարդուս, Փոլ Ռ․ Քուարդ, Մարիոն Բ․ Դե Անտունանո, Ռոբերտ Ա. Դրայդեն, Դանիել Ֆ. Դանիգան, Ջեֆրի Դ. Էրեքսոն, Մերվին Ս. Գիդդի, Ջոաո Ռոբերտո Գրալ, Ռիչարդ Կ. Հանսեն, Թոդ Բ. Հանսեն, Մայքլ Ռ. Ջենսեն, Դանիել Վ. Ջոնս, Սթիվեն Օ. Լայն, Ակսել Հ. Լեյմեր, Թասարա Մակասի, Ալվին Ֆ․ Մերիդիտ III, Ադոնայ Ս․ Օբանդո, Կացույուկի Օտահարա, Ֆրեդ Ա․ Փարկեր, Խոսե Ս․ Պինեդա, Գարի Ս․ Փրայս, Միգել Ա․ Ռեյես, Ալֆրեդո Լ․ Սալաս, Նացաուլկոյոտլ Սալինաս, Մայքլ Լ․ Սաութվորդ, Գ․ Լոուրենս Սպաքման, Վիլյամ Հ. Սթոդդարդ, Սթիվեն Ի․ Թոմփսոն, Դեյվիդ Ջ․ Թոմսոն, Ջորջ Ջ. Թոբիաս, Ժակ Ա. Վան Ռեյենը, Ռաուլ Էդգարդո Ա. Վիչենցիո, Քեյթ Պ. Ուոլքեր և Դանիել Յիրենյա-Տավիա:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ և իրենց շնորհակալությունը հայտնել նրանց կատարած հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանավորները, Տարածքային Յոթանասունականները և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվերակել:

Դեմ լինելու դեպքում, եթե այդպիսիք կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Ովքեր դեմ քվեարկեցին որևէ առաջադրմանը, խնդրում ենք զրուցել ձեր ցցի նախագահի հետ:

Եղբայրներ և քույրեր, երախտապարտ ենք ձեզ Եկեղեցու ղեկավարների հանդեպ ձեր մշտական հավատքի և աղոթքների համար։