2010–2019
การเป็นเมษบาล
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

การเป็นเมษบาล

ดิฉันหวังว่าคนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจจะเห็นท่านเป็นเพื่อนและตระหนักว่าพวกเขามีผู้สนับสนุน และเพื่อนคู่ใจ

เมื่อปีที่แล้ว เด็กปฐมวัยที่ดิฉันพบในชิลีทำให้ดิฉันยิ้ม เขาพูดว่า “สวัสดีครับ ผมชื่อเดวิด คุณจะพูดถึงผมในการประชุมใหญ่สามัญไหมครับ”

ดิฉันไตร่ตรองคำทักทายแบบคาดไม่ถึงของเดวิด เราทุกคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับ เห็นความสำคัญ จดจำ และรักเรา

พี่น้องทั้งหลาย ทุกท่านสำคัญ ถึงแม้ไม่ได้พูดถึงท่านในการประชุมใหญ่สามัญ แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้จักท่านและทรงรักท่าน ถ้าท่านสงสัยว่าจริงหรือไม่ ท่านเพียงแต่ต้องตรึกตรองว่าพระองค์ทรง “จารึก [ท่าน] ไว้บนฝ่ามือ [ของพระองค์]”1

เมื่อรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรักเรา เราอาจสงสัยว่าเราจะแสดงความรักต่อพระองค์ให้ดีที่สุดได้อย่างไร

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถามเปโตรว่า “ท่านรักเรา … หรือ?”

เปโตรทูลว่า “ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด”

เมื่อทรงถามเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามว่า “ท่านรักเราหรือ?” เปโตรเสียใจมากแต่เขายืนยันว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด2

เปโตรเคยพิสูจน์ตนว่าเป็นผู้ติดตามที่รักพระคริสต์หรือไม่ ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันริมทะเล เขาละทิ้งแหตามพระผู้ช่วยให้รอดไป “ทันที”3 เปโตรกลายเป็นผู้หาคนดั่งหาปลา เขาเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจกับพระผู้ช่วยให้รอดและช่วยสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

แต่เวลานี้พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงทราบว่าจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเปโตรอีก จึงทรงแสดงให้เขาเห็นว่าจะรับใช้อย่างไรและเมื่อใด เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดไม่อยู่ เปโตรจะต้องแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณ รับการเปิดเผยด้วยตนเอง กล้าและมีศรัทธาที่จะปฏิบัติ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นที่แกะของพระองค์เพราะทรงปรารถนาให้เปโตรทำสิ่งที่พระองค์จะทรงทำถ้าประทับอยู่ที่นี่ ทรงขอให้เปโตรเป็นเมษบาล

เดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเชื้อเชิญให้เราเลี้ยงดูแกะของพระบิดาในวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าและทำเช่นนั้นผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ4

เพื่อรับคำเชื้อเชิญดังกล่าว เราต้องพัฒนาจิตใจของเมษบาลและเข้าใจความต้องการของแกะของพระเจ้า ดังนั้นเราจะเป็นเมษบาลที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นได้อย่างไร

เช่นเดียวกับคำถามทั้งหมด เราสามารถพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์—พระเมษบาลผู้ประเสริฐ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้จักและนับจำนวนแกะไว้แล้ว คอยคุ้มกัน และทรงต้อนเข้าฝูงของพระผู้เป็นเจ้า

รู้จักและนับจำนวน

ขณะพยายามทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องรู้จักและนับจำนวนแกะของพระองค์ก่อน เราได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละบุคคลและครอบครัวเพื่อให้เรานับแกะของพระเจ้าได้ครบและไม่ลืมใคร แต่การนับจำนวนไม่เกี่ยวกับตัวเลข แต่เกี่ยวกับการทำให้ แต่ละ คนรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านคนที่รับใช้ แทน พระองค์ ในวิธีนั้นทุกคนจะรู้ได้ว่าพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงรู้จักพวกเขา

Eventide

ดิฉันเพิ่งพบเยาวชนหญิงคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อสตรีที่อายุมากกว่าเธอเกือบห้าเท่า ทั้งสองค้นพบว่ารักดนตรีเหมือนกัน เมื่อเยาวชนหญิงคนนี้ไปเยี่ยม พวกเธอร้องเพลงด้วยกันและแบ่งปันเพลงโปรด พวกเธอหล่อหลอมมิตรภาพที่เป็นพรแก่ชีวิตเธอทั้งสอง

ดิฉันหวังว่าคนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจจะเห็นท่านเป็นเพื่อนและตระหนักว่าพวกเขามีผู้สนับสนุน และเพื่อนคู่ใจ—คนที่รู้สภาวการณ์และสนับสนุนความหวังและความปรารถนาของพวกเขา

ดิฉันเพิ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อสตรีที่ดิฉันกับคู่รู้จักไม่มากนัก เมื่อหารือกับเจสคู่ปฏิบัติศาสนกิจวัย 16 ปี เธอแนะนำอย่างฉลาดว่า “เราต้องทำความรู้จักเธอ”

Bonnie H. Cordon

เราตัดสินใจทันทีว่าจะส่งรูปเซลฟีและข้อความแนะนำตัวไปให้เธอ ดิฉันถือโทรศัพท์ และเจสซีเป็นคนกดปุ่มถ่ายรูป การปฏิบัติศาสนกิจครั้งแรกของเราคือพยายามเป็นเพื่อน

ในการเยี่ยมครั้งแรก เราถามสตรีท่านนั้นว่ามีอะไรที่เราจะสวดอ้อนวอนให้เธอได้บ้าง เธอเล่าความท้าทายส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนและบอกว่าเธอยินดีให้เราสวดอ้อนวอนให้ ความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นของเธอทำให้เรารักกันทันที นับเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ระลึกถึงเธอในการสวดอ้อนวอนทุกวันของดิฉัน

ขณะสวดอ้อนวอน ท่านจะรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักคนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจ จงแบ่งปันความรักนั้นกับพวกเธอ มีวิธีใดหรือที่จะเลี้ยงดูแกะได้ดีไปกว่าการช่วยให้พวกเธอรู้สึกถึงความรักของพระองค์—ผ่านท่าน

คอยคุ้มกัน

วิธีที่สองในการพัฒนาจิตใจของเมษบาลคือคอยคุ้มกันแกะ ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราสามารถขยับ ซ่อม แก้ไข และสร้างใหม่ เราตอบรับความต้องการได้ไวด้วยการช่วยเหลือหรือให้คุกกี้ แต่มีมากกว่านั้นหรือไม่

แกะรู้หรือไม่ว่าเราคอยคุ้มกันพวกเธอด้วยความรักและเราจะลงมือช่วย

ใน มัทธิว 25 เราอ่านว่า

“ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้ …

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา …

“เวลานั้นบรร‌ดาคนชอบ‍ธรรมจะกราบ‍ทูลว่า ‘องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ที่พวก‍ข้า‍พระ‍องค์ เห็น พระ‍องค์ทรงหิวและจัดให้เสวย หรือทรงกระ‌หายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้ง‍แต่เมื่อ‍ไร?

“ที่พวก‍ข้า‍พระ‍องค์ เห็น พระ‍องค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และได้ต้อน‍รับไว้ … ตั้ง‍แต่เมื่อ‍ไร?”5

พี่น้องทั้งหลาย คำสำคัญคือ เห็น คนชอบธรรมเห็นคนเดือดร้อนเพราะพวกเขาคอยดูและสังเกต เราเองสามารถเป็นตาคอยดู คอยช่วยเหลือและปลอบโยน ร่วมยินดีและแม้แต่ร่วมฝัน เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะได้รับสัญญาในมัทธิวว่า “ซึ่งพวก‍ท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็ก‍น้อยที่สุด … ก็เหมือนทำกับเราด้วย”6

Gentle Shepherd

เพื่อน—เราจะเรียกเขาว่าจอห์น—เล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความต้องการที่แทบมองไม่เห็นของอีกคนว่า “สตรีคนหนึ่งในวอร์ดพยายามฆ่าตัวตาย หลังจากนั้นสองเดือน ผมพบว่าไม่มีใครในโควรัมไปคุยกับสามีเธอเกี่ยวกับประสบการณ์อันน่าเศร้านี้ ผมเองก็ไม่ได้ไป สุดท้าย ผมขอไปรับประทานอาหารกลางวันกับสามี เขาเป็นคนเขินอายและพูดน้อย แต่เมื่อผมพูดว่า ‘ภรรยาคุณพยายามฆ่าตัวตาย คุณต้องทุกข์ใจแน่นอน คุณอยากพูดเรื่องนี้ไหม’ เขาร้องไห้ออกมา เราสนทนากันด้วยความเห็นอกเห็นใจ สนิทกันและวางใจกันมากขึ้นภายในไม่กี่นาที”

จอห์นเสริมว่า “ผมคิดว่าเรามักจะแค่นำบราวนี่ไปให้แทนที่จะคิดหาวิธีเผชิญสถานการณ์นั้นด้วยความซื่อสัตย์และความรัก”7

แกะของเราอาจเจ็บปวด สับสน หรือหลงผิด เราในฐานะเมษบาลต้องเป็นคนแรกๆ ที่มองเห็นความต้องการของพวกเขา เราสามารถฟังและรักโดยไม่ตัดสิน ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้วยการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

พี่น้องทั้งหลาย โลกมีความหวังและปีติมากขึ้นเพราะความเมตตาที่ท่านแสดงออกตามการดลใจ เมื่อท่านขอการนำทางจากพระเจ้าให้รู้วิธีถ่ายทอดความรักของพระองค์และเห็นความต้องการของคนที่ท่านดูแล ตาท่านจะมองเห็น งานปฏิบัติศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์จะให้สิทธิ์ท่านได้รับการดลใจ ท่านสามารถแสวงหาการดลใจนั้นด้วยความมั่นใจ

ต้อนเข้าคอกของพระผู้เป็นเจ้า

สาม เราต้องต้อนแกะของเราเข้าคอกพระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำเช่นนั้น เราต้องพิจารณาว่าแกะของเราอยู่ที่ใดบนเส้นทางพันธสัญญาและเต็มใจเดินกับพวกเขาในการเดินทางแห่งศรัทธา สิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของเราคือการรู้ใจพวกเขาและชี้ให้พวกเขาดูพระผู้ช่วยให้รอด

Going Home

ซิสเตอร์โจซิวินีในฟิจิเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเมื่อเธอเดินไปตามถนนแห่งพันธสัญญา เพื่อนของเธอเห็นว่าโจซิวินีเห็นไม่ชัดพอจะอ่านพระคัมภีร์ได้ เธอจึงหาแว่นอ่านหนังสืออันใหม่มาให้พร้อมปากกาสีเหลืองสดสำหรับทำแถบสีเน้นคำทุกคำที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอน สิ่งที่เริ่มจากความปรารถนาจะปฏิบัติศาสนกิจและช่วยเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์ส่งผลให้โจซิวินีเข้าพระวิหารเป็นครั้งแรก 28 ปีหลังจากรับบัพติศมา

Josivini Yabaki Koroibanuve
Josivini Yabaki Koroibanuve

ไม่ว่าแกะของเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ดีใจหรือทุกข์ใจ เราต้องแน่ใจว่าไม่มีใครเดินโดดเดี่ยว เรารักพวกเขาได้ไม่ว่าพวกเขาเข้มแข็งหรือไม่ เราให้ความช่วยเหลือและกำลังใจให้เดินก้าวต่อไป เมื่อเราสวดอ้อนวอนและพยายามเข้าใจจิตใจพวกเขา ดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงนำเราและพระวิญญาณจะไปกับเรา เรามีโอกาสเป็น “เหล่าเทพ … ห้อมล้อม” พวกเขาขณะพระองค์เสด็จไปหน้าพวกเขา8

I Shall not Want

พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราเลี้ยงดูและดูแลแกะของพระองค์ ดังที่พระองค์จะทรงดูแล พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเป็นผู้เลี้ยงแกะแก่ทุกประชาชาติ ทุกประเทศ (และใช่ค่ะ เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟ เรารักและต้องการเยอรมันเชฟเฟิร์ด) และทรงปรารถนาให้เยาวชนเข้าร่วมอุดมการณ์นี้

เยาวชนของเราสามารถเป็นเมษบาลที่เข้มแข็งที่สุด ดังที่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าว พวกเขา “เป็นหนึ่งในคนดีที่สุดที่พระเจ้า เคย ส่งมาโลกนี้” พวกเขาเป็น “วิญญาณที่สง่างาม” “ผู้เล่นที่ดีที่สุด” ผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด9 ท่านนึกภาพออกหรือไม่ พลังอำนาจที่เมษบาลเช่นนั้นจะทำให้เกิดขึ้นขณะพวกเขาเลี้ยงดูแกะของพระองค์ เราเห็นสิ่งอัศจรรย์ขณะปฏิบัติศาสนกิจเคียงข้างเยาวชนเหล่านี้

เยาวชนชายหญิงทั้งหลาย เราต้องการท่าน! ถ้าท่านไม่มีงานมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจ ให้พูดคุยกับประธานสมาคมสงเคราะห์หรือโควรัมเอ็ลเดอร์ของท่าน พวกเขาจะดีใจเมื่อท่านยินดีรู้จักและนับจำนวน คอยคุ้มกัน และต้อนแกะเข้าคอกของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อถึงวันที่เราจะคุกเข่าแทบพระบาทพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากเลี้ยงดูแกะของพระองค์ ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้เราตอบได้เช่นเดียวกับเปโตรว่า “ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”10 เรา รัก แกะของพระองค์ พวกเขา ปลอดภัย และพวกเขาอยู่ บ้าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน