2010–2019
Herran työhön käyn
Alaviitteet
Aihe

Herran työhön käyn

Teidän halunne olla kuuliaisia lisääntyy, kun muistatte sen, mitä olette tunteneet näiden kuluneiden kahden päivän aikana, ja pohditte sitä.

Rakkaat veljeni ja sisareni, lähestyessämme tämän historiallisen konferenssin päätöstä yhdyn kanssanne kiittämään Herraa Hänen ohjauksestaan ja innoittavasta vaikutuksestaan. Musiikki on ollut kaunista ja kohottavaa. Puheet ovat olleet paitsi rakentavia, ne ovat olleet myös elämää muuttavia!

Juhlakokouksessa hyväksyimme uuden ensimmäisen presidenttikunnan. Kaksi hienoa miestä on kutsuttu kahdentoista apostolin koorumiin. Ja kahdeksan uutta johtavana auktoriteettina palvelevaa seitsenkymmentä on kutsuttu.

Nyt eräs suosittu laulu tiivistää uudistuneen päättäväisyytemme, haasteemme ja velvoitteemme kulkea eteenpäin:

Herran työhön käyn aina mielin innokkain.

Siitä palkan saan iltaan saavuttuain.

Oikeutta kuljen mä puolustain

Miekalla totuuden.

Pelkää enhän täällä milloinkaan.

Puoltaa Herra aina lapsiaan.

Vihollisen ääntä kuule mä en,

Herraa vain mä seuraan, tottelen.1

Kehotan teitä tutkimaan tämän konferenssin puheita usein – jopa toistuvasti – seuraavan puolen vuoden aikana. Etsikää tietoisesti keinoja sisällyttää näitä puheita perheiltoihinne, evankeliumin opettamiseenne, keskusteluihinne perheen ja ystävien kanssa ja myös keskusteluihinne niiden kanssa, jotka eivät kuulu kirkkoomme. Monet hyvät ihmiset reagoivat tässä konferenssissa opetettuihin totuuksiin, kun ne tarjotaan rakkaudessa. Ja teidän halunne olla kuuliaisia lisääntyy, kun muistatte sen, mitä olette tunteneet näiden kuluneiden kahden päivän aikana, ja pohditte sitä.

Tämä yleiskonferenssi merkitsee alkua uudelle palvelutyön aikakaudelle. Herra on tehnyt tärkeitä muutoksia tapaan, jolla huolehdimme toisistamme. Sisaret ja veljet – vanhat ja nuoret – tulevat palvelemaan toisiaan uudella, pyhemmällä tavalla. Vanhinten koorumit vahvistuvat siunaamaan miesten, naisten ja lasten elämää kaikkialla maailmassa. Apuyhdistyksen sisaret jatkavat palvelemista ainutlaatuisella ja rakastavalla tavallaan tarjoten nuoremmille sisarille mahdollisuuksia liittyä mukaan asianmukaisella tavalla tehtävän saaneina.

Sanomamme maailmalle on yksinkertainen ja vilpitön: me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan Vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään2.

Se, että saamme lopulta korotuksen, edellyttää, että olemme nyt täydellisen uskollisia liitoille, jotka solmimme, ja toimituksille, jotka saamme Herran huoneessa. Tällä hetkellä meillä on 159 toiminnassa olevaa temppeliä, ja lisää temppeleitä on rakenteilla. Haluamme tuoda temppelit lähemmäksi laajenevaa kirkon jäsenistöä. Niinpä meillä on nyt ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa seitsemän uutta temppeliä. Nuo temppelit tulevat sijaitsemaan seuraavissa paikoissa: Saltassa Argentiinassa, Bengalurussa Intiassa, Managuassa Nicaraguassa, Cagayan de Orossa Filippiineillä, Laytonissa Utahissa Yhdysvalloissa, Richmondissa Virginiassa Yhdysvalloissa ja Venäjällä jossakin suuressa kaupungissa, jota ei ole vielä päätetty.

Rakkaat veljeni ja sisareni, näiden temppelien rakentaminen ei ehkä muuta elämäänne, mutta sen varmasti muuttaa teidän temppelissä viettämänne aika. Siinä hengessä siunaan teitä niin, että huomaatte ne asiat, jotka voitte siirtää syrjään voidaksenne viettää enemmän aikaa temppelissä. Siunaan teitä suuremmalla sopusoinnulla ja rakkaudella kodeissanne ja syvemmällä halulla huolehtia iankaikkisista perhesuhteistanne. Siunaan teitä vahvemmalla uskolla Herraan Jeesukseen Kristukseen ja suuremmalla kyvyllä seurata Häntä Hänen todellisina opetuslapsinaan.

Siunaan teitä niin, että kohotatte äänenne todistamaan, kuten minä nyt teen, että me olemme mukana kaikkivaltiaan Jumalan työssä! Jeesus on Kristus. Tämä on Hänen kirkkonsa, jota Hän johtaa voideltujen palvelijoidensa välityksellä. Tästä todistan ja ilmaisen myös rakkauteni teitä jokaista kohtaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.