Bevezető gondolatok
  Footnotes

  Bevezető gondolatok

  A melkisédeki papsági kvórumainknak egy igen jelentős átszervezését szeretnénk bejelenteni, hogy még hatékonyabban végezhessük az Úr munkáját.

  Köszönöm, Holmes testvér, a fontos üzenetedet.

  Drága fivéreim! Oly nagyon hiányzik mindannyiunknak Thomas S. Monson elnök és Robert D. Hales elder! Azonban továbbra is bátran végezzük az Úr munkáját.1

  Nagyon hálás vagyok minden egyes férfiért, aki a szent papságot viseli. Ti vagytok Megváltónk reménysége, aki arra vágyik, hogy „minden ember az Úristennek, méghozzá a világ Szabadítójának a nevében szólhasson”2. Azt szeretné, ha minden elrendelt fia Őt képviselné, az Ő nevében szólna, az Ő nevében cselekedne, és világszerte megáldaná Isten gyermekeinek életét azért, hogy „a hit is gyarapodhasson [az egész] földön”3.

  Néhányan olyan helyeken szolgáltok, ahol az egyház már nemzedékek óta fennáll. Mások közületek ott szolgálnak, ahol az egyház még viszonylag fiatal. Néhányatok egyházközségei hatalmasak. Mások gyülekezetei kicsik, és igen nagyok a távolságok. Egyéni körülményeitektől függetlenül mindannyian egy papsági kvórum tagjai vagytok, azzal az isteni megbízatással, hogy tanuljatok és tanítsatok; hogy szeressetek és szolgáljatok másokat.

  Ma este a melkisédeki papsági kvórumainknak egy igen jelentős átszervezését szeretnénk bejelenteni, hogy még hatékonyabban végezhessük az Úr munkáját. Minden egyes egyházközségben a főpapok és az elderek mostantól egyetlen elderek kvórumába lesznek összevonva. Ez a változtatás nagyban megnöveli majd a papságot viselő férfiak arra irányuló erejét és képességét, hogy másokat szolgáljanak. A leendő eldereket is ez a kvórum fogadja majd be és karolja fel. Minden egyes cövekben továbbra is a cövekelnökség elnököl majd a cöveki főpapok kvóruma felett. Ám a kvórum összetétele mindig is a mindenkori papsági elhívásokon alapszik majd, ahogy azt később elmagyarázzuk.

  D. Todd Christofferson elder és Ronald A. Rasband elder a Tizenkét Apostol Kvórumából mindjárt részletesebben tanít minket ezekről a fontos változtatásokról.

  Ezeket a módosításokat már sok-sok hónapja fontolgatjuk. Égető szükségét érezzük annak, hogy jobbá tegyük azt, ahogyan az egyháztagjainkról gondoskodunk, valamint a velük való kapcsolattartásról beszámolunk. Ahhoz, hogy ezt valóban jobban tudjuk tenni, meg kell erősítenünk a papsági kvórumainkat, hogy még nagyobb figyelmet tudjanak szentelni annak a szeretetteljes és támogató szolgálattételnek, melyet az Úr az Ő szentjeinek szán.

  Ezek az Úr által sugalmazott változtatások. Ha foganatosítjuk azokat, hatékonyabbak leszünk, mint korábban valaha.

  A mindenható Isten munkájában veszünk részt. Jézus a Krisztus. Mi az Ő alázatos szolgái vagyunk. Isten áldjon meg benneteket, fivérek, miközben megtanuljuk és meg is tesszük kötelességünket. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében, ámen.